Existují nějaké znaky, které by mě měly varovat: Pozor, tohle je nejspíš hoax, fake news, faktoid…?
Je několik univerzálních charakteristik pochybných zpráv. Za prvé – v hoaxech obvykle najdeme výzvu k dalšímu šíření a rozesílání. Falešné zprávy se snaží přesvědčit svojí údajnou důležitostí – a tak obsahují obvykle vyhrocené, lákavé nebo jinak emotivní téma. Například přinášejí šokující informace, popisují nové nebezpečí, které před námi někdo tají, naléhavě nás žádá o pomoc, spřádají se v nich spiklenecké teorie, slibují zázračné zhubnutí, vysoké výhry a tak dál. Když už něco takového dostanete a nebudete si jistí, zkuste si tu informaci ověřit. Jsou weby, které falešné zprávy sbírají a uvádějí na pravou míru – jako třeba hoax.cz, nebo se podívejte k nám na manipulátoři.cz. Nebo nám napište.

K jakým účelům jsou nejčastěji zneužívána nová internetová média?
Trochu to pootočím. Nová média jsou především důsledně využívána ke generování zisku. A to různými způsoby, mnohdy nepříliš etickým způsobem – jako jsou třeba klamavé, kontroverzní, vyhrocené titulky a různé psychologické triky, které mají nalákat co nejvíc čtenářů. Mimochodem, mnohé weby prostě vyrábějí lživé zprávy jen s tímhle účelem.

Filtrovat a rozlišovat lživé nebo nepravdivé informace od těch pravdivých bude asi hodně časově náročné. Je vůbec v silách člověka ubránit se tomu, aby věřil něčemu, co není pravda? Jak se toho dá alespoň částečně dosáhnout?
Ono se říká, že když si člověk připustí, že nic není jisté, tak musí taky připustit, že některé věci jsou daleko jistější než jiné. Doporučil bych pamatovat na pár základních zásad, jejichž aplikování vás velké části nepravdivých informací uchrání. Za prvé – ne všechno, co najdete na internetu, je pravda. Za druhé - mimořádná tvrzení vyžadují mimořádně dobré důkazy. Za třetí - nevědomost, omyl, lež a podfuk jsou vždy pravděpodobnější než zázrak. Za čtvrté – nemá smysl se zabývat hypotézami, které nelze vyvrátit. A konečně za páté – nemusíte si hned dělat názor na všechno.

Petr Nutil
Nezávislý žurnalista, grafik a zakladatel a šéfredaktor publicistického webu Manipulátoři.cz, který se věnuje mediální manipulaci, propagandě a odhalování hoaxů. Kromě demaskování falešných zpráv se ve svých textech pouští po stopách psychologických fenoménů, které v člověku umlčují rozum, probouzí zlo a iracionalitu. Publikuje v různých internetových médiích, v rámci mediálního vzdělávání spolupracuje s projektem „Jeden svět na školách“ organizace Člověk v tísni.