29. srpen 2002: Mistrovství v ohrožení

V České republice pokračuje v povodněmi zasažených oblastech demolice nevratně poškozených domů. V plném proudu jsou například demolice v Zálezlicích. Obec se mírou škod, které tam velká voda napáchala, zařadila ke smutným symbolům zkázy uplynulých dní.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Palčivou otázkou je rychlá výstavba nových domů pro ty, kteří při povodni přišli o střechu nad hlavou. Vláda například nabízí obcím program státní podpory při budování montovaných domků.

V dobových novinách se řeší, jak povodně ovlivní hokejové mistrovství světa, které se má v Praze a Ostravě konat v roce 2004. Třeba Zemské noviny píší o tom, že Praha má po povodních zúžený rozpočet, z něhož potečou peníze především na opravy povodňových škod, a není tedy jisté, zda se najdou i peníze na zaplacení vybudování příjezdových silnic ke vznikající hale, kde se má mistrovství odehrát.

Povodeň 2002
• Povodeň postihla území v povodích řek Vltava a Labe, později také Ohře a Dyje, šlo tedy zejména o jižní, střední a severní Čechy. Velká voda se ale nevyhnula ani Moravě. Katastrofu způsobila ve stejnou dobu i v zahraničí, především v Německu, Polsku, Slovensku, Rakousku a Maďarsku
• Velká voda zasáhla třetinu Česka
• Záplavy způsobily intenzivní srážky
• První povodňová vlna se odehrála především ve dnech 7. až 9. srpna 2002, mnohem horší následky měla ovšem na rozdíl od povodní v roce 1997 druhá povodňová vlna, která zemi sužovala ve dnech 12. až 16. srpna 2002
• Průtoky měly na některých místech charakter až tisícileté povodně
• Zemřelo 17 lidí a 134 zvířat z pražské zoo, zničeny nebo poškozeny byly tisíce domů
• Škody se vyšplhaly na 73 miliard korun

Zdroj: Wikipedia

Povodeň 2002 den po dni: