25. srpen 2002: Stopové množství chloru

Předposlední srpnová neděle roku 2002 rozhodně pro lidi z Čech není klidná. Nadále se uklízejí povodňové škody.

Trochu vydechnout si mohou lidé v Neratovicích, kde počátek víkendu poznamenal další únik chloru z chemičky Spolana, kterou zatopila velká voda. Tehdejší generální ředitel Unipetrolu Pavel Švarc novináře uklidňuje, že situace je pod kontrolou. Velitel zásahu hasičů pak doplňuje, že v okolí areálu Spolany je pouze stopové množství chloru.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Noviny píší například o tom, kdo zaplatí škody na státním majetku, který nebyl pojištěný. Podle všeho se škody budou hradit z daní a debatuje se o jejich zvýšení.

Lidé, kterým velká voda poškodila obydlí, se dohadují s pojišťováky, kteří jsou v terénu a mapují škody. Odhaduje se, že pojišťovny uhradí škody za 18 miliard.

Tehdejší prezident Václav Havel dává zelenou mimořádným opatřením, které vypracovala vláda vzhledem k nutnosti likvidace povodňových škod. Postižení mohou žádat například o mimořádnou sociální podporu, počítá se také s příspěvkem na nové bydlení.

Strach na severu Německa

Povodňová vlna, která pustošila v srpnu 2002 zejména střední a část západní Evropy, pomalu ustupuje. Ve většině zasažených zemí už odklízejí, stejně jako v České republice, povodňové škody.

Kritická ale zůstává ještě situace na severu Německa. Povodňová vlna Labe se tam blíží k Severnímu moři. Povodňové valy a hráze jsou v Severním Německu podmáčené a nasycené vodou, oblast navíc postihuje prudký déšť.

Povodeň 2002
• Povodeň postihla území v povodích řek Vltava a Labe, později také Ohře a Dyje, šlo tedy zejména o jižní, střední a severní Čechy. Velká voda se ale nevyhnula ani Moravě. Katastrofu způsobila ve stejnou dobu i v zahraničí, především v Německu, Polsku, Slovensku, Rakousku a Maďarsku
• Velká voda zasáhla třetinu Česka
• Záplavy způsobily intenzivní srážky
• První povodňová vlna se odehrála především ve dnech 7. až 9. srpna 2002, mnohem horší následky měla ovšem na rozdíl od povodní v roce 1997 druhá povodňová vlna, která zemi sužovala ve dnech 12. až 16. srpna 2002
• Průtoky měly na některých místech charakter až tisícileté povodně
• Zemřelo 17 lidí a 134 zvířat z pražské zoo, zničeny nebo poškozeny byly tisíce domů
• Škody se vyšplhaly na 73 miliard korun

Zdroj: Wikipedia

Povodeň 2002 den po dni: