Pálení očí, únava, ztížené dýchání. I takový dopad mají na zdravého člověka škodlivé látky v ovzduší. Podle vládní Zprávy o životním prostředí a s ní souvisejících statistik jejich emise dlouhodobě klesají a dosahují nejnižších hodnot za poslední desetiletí.

„Překračované imisní limity znečištění trápily jen určité oblasti, kde se kumuluje vliv dopravy, průmyslového znečištění a také znečištění z vytápění domácností,“ konstatuje zpráva.

Problémy v Praze

Na lepšící se stav upozorňují i meteorologové, podle kterých byly poslední tři roky velmi dobré.

InfografikaZdroj: DeníkPodle propočtů Deníku, který vycházely z posledních dostupných dat, dopadlo v Česku na hektar plochy v průměru přes 173 kilogramů emisních látek typu oxidu uhlenatého či polétavého prachu. Taková Praha, Moravskoslezský nebo Ústecký kraj tuto hodnotu několikanásobně překračovaly.

Naopak Plzeňský, Jihočeský a Liberecký kraj byly hluboko pod ní. I v relativně čistých krajích se ale vyskytují výjimky. U amoniaku jsou nejpostiženější Vysočina a Pardubicko.

Vysoká úmrtnost

Špatný vzduch si i nadále vybírá oběti na životech. Podle Hnutí Duha kvůli němu zemře každý rok předčasně jedenáct tisíc lidí. Zmíněná zpráva uvádí, že předloni jich bylo 6600.

Dopady to má ale i jinde. „Poruchy učení byly v daleko větší míře zjištěny u dětí v pánevních okresech severních Čech,“ řekl nedávno Deníku genetik Radim Šrám z Akademie věd.