S kapacitou 515 dětí od 1. do 9. ročníku patří mezi jedny z větších škol okresu. Je známá především svojí vstřícnou a rodinnou atmosférou. Žákům nabízí pestrou škálu volitelných předmětů, mimoškolních aktivit a programů v oblasti sportu, zpěvu, tance, hry na hudební nástroje, zručnosti, tvořivosti apod.

Od 1. ročníku je povinně vyučován anglický jazyk a od 8. ročníku jako druhý cizí i jazyk německý. Samozřejmostí jsou lyžařské kurzy, tematické projektové dny, exkurze, výlety, sportovně relaxační a adaptační pobyty, sportovní akce a další aktivity související s výchovně vzdělávacím plánem. Pěvecky talentovaní žáci mají možnost vystupovat s populárním pěveckým sborem Jitřenka. Pro zájemce z 1. – 4. ročníků je při škole zřízena školní družina s ranním i odpoledním provozem.

Škola velmi dbá na spolupráci se zákonnými zástupci žáků, a to v rámci rodičovského sdružení a školské rady. Sami žáci se pak mohou prostřednictvím žákovského parlamentu podílet na řízení školy, podávat podněty a připomínky k organizaci školy, navrhovat a organizovat vlastní projekty. Velmi populární a úspěšný je i školní časopis KosmoNOSák, který si žáci sami připravují a vydávají. Škola velmi úzce spolupracuje se svým zřizovatelem městem Kosmonosy a pravidelně se svými vystoupeními, akcemi a pomocí podílí na kulturním a sportovním životě obce.

Milan Petráš, ředitel ZŠ Kosmonosy

close Třída 1. A ZŠ Kosmonosy. info Zdroj: Deník / Michaela Barvová zoom_in

Třída 1. A ZŠ Kosmonosy. Foto: Deník / Michaela Barvová

close Třída 1. B info Zdroj: Deník / Michaela Barvová zoom_in

Třída 1. B ZŠ Kosmonosy. Foto: Deník / Michaela Barvová

close Třída 1. A ZŠ Kosmonosy. info Zdroj: Deník / Michaela Barvová zoom_in

close Třída 1. A ZŠ Kosmonosy. info Zdroj: Deník / Michaela Barvová zoom_in

close Třída 1. A ZŠ Kosmonosy. info Zdroj: Deník / Michaela Barvová zoom_in

close Třída 1. A ZŠ Kosmonosy. info Zdroj: Deník / Michaela Barvová zoom_in

close Třída 1. B ZŠ Kosmonosy. info Zdroj: Deník / Michaela Barvová zoom_in

close Třída 1. B ZŠ Kosmonosy. info Zdroj: Deník / Michaela Barvová zoom_in

close Třída 1. B ZŠ Kosmonosy. info Zdroj: Deník / Michaela Barvová zoom_in

V tištěném vydání Boleslavského deníku ve středu 15. ledna představíme děti ze 7. ZŠ Mladá Boleslav.