Zazvonil zvonek u dveří služebny – a policejní pohádky je začátek. Dveře se otevírají. Vchází občan, usedá na připravenou židli a policistce sděluje, že mu někdo ukradl auto. Až vše sepíšou, ruce si však nepodají. On je totiž v Karlštejně, v nově vytvořené „bezpečné místnosti“, zatímco ona sedí v Praze; v budově středočeského policejního ředitelství na Zbraslavi. I když na sebe hleděli z očí do očí, vše se vyřídilo na dálku. Díky kamerám, mikrofonům a monitorům.

Oznámení z regionu do Prahy

Ve skutečnosti žádné auto nezmizelo – a muž v roli figuranta je vlastně také policistou. Policie si právě úspěšně ověřila funkčnost systému, který má pomoci přiblížit její služby občanům. Naostro – tedy ve zkušebním provozu s prozatímním fungováním v pracovních dnech a v pracovní době – chce provoz Pol Pointů rozjet během února. Do začátku mají být dva (vedle toho karlštejnského ještě vznikne jeden u služebny strážníků v Lysé nad Labem) a postupně se má jejich počet zvyšovat. I v závislosti na tom, jaký o ně bude ve městech a obcích zájem.

„Pol Point nenahrazuje tísňová volání na linku 158,“ zdůraznil v pátek ředitel středočeské policie Václav Kučera. Jeho posláním není přivolávat okamžitý příjezd hlídky, ale nabídnout možnost vyžádat si pomoc nebo podat oznámení o trestném činu i bez přímého osobního kontaktu s policisty. Toho se podle Kučerových slov někdo ostýchá nebo se mu prostě nechce na služebně čekat. Lze prý předpokládat, že díky tomuto systému může vzrůst třeba počet oznámení o neplacení výživného – a přímo ideální může jeho využití být pro oznámení o týrání v rámci rodiny.

Rozhovor s policistou na dálku

Pokud občan zazvoní u dveří, z pražské Zbraslavi mu otevřou. Sám může odejít kdykoli, ale pokud je uvnitř, dveře jsou zajištěny proti vstupu zvenčí, aby se za ním nemohl dostat nikdo další. Na dálku pak vede rozhovor s policistou se zkušenostmi s videokonferenčními výslechy, který má přístup k dalším technologiím; třeba pro ověření totožnosti, připomněl vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií středočeského ředitelství policie Jaroslav Junek.

Co spolu proberou, je nahráno a současně zapsáno do elektronického spisu. Ten okamžitě dostává k dispozici policejní oddělení, jež věc bude dále řešit. „Vše je v souladu s trestním řádem i bez toho, že by se výpověď musela podepisovat,“ upozornil Kučera.

Jakmile někdo vstoupí do bezpečné místnosti, dozvídá se o tom ještě další pracoviště z pražské Zbraslavi: krajské operační středisko. Od něj putuje informace k prvosledové hlídce, jež v daném regionu působí. Ta se přesune tak, aby byla poblíž, kdyby byla potřebná její asistence. Nicméně – bude sice připravena, ale do řešení záležitosti nemá vstupovat; za běžných okolností tedy občan její přítomnost ani nezaznamená.

Místnost může být kdekoli

Že by se nově budované bezpečné místnosti, které využívají policejních zkušeností s videokonferencemi při provádění výslechů na dálku, mohly stát terčem vandalů, ředitel Kučera sice připouští, avšak nemyslí si, že by s tím měl být zásadní problém: vše je sledováno a zaznamenáváno. Úskalí vidí jinde: v možné nepřízni starostů, jejichž přáním je, aby se v místě zvyšovaly počty policistů.

„Jedním z rizik projektu je, že nebude pochopen ze strany samosprávy,“ připouští. Připomíná však, že tohle je naopak příležitost nabídnout veřejnosti snadný kontakt s policií i v místech, kde její oddělení vůbec není. Bezpečnou místnost lze vybudovat třeba i na radnici – a vlastně v kterémkoli vhodném objektu; zcela nezávisle na současné policejní struktuře.

Videovolání klidně i z mobilu

Ještě dostupnější variantou Pol Pointů se pak mají stát komunikace přes počítač (v tomto případě se klíčem k zahájení komunikace stane PIN kód zaslaný na e-mail) nebo prostřednictvím aplikace stažené do chytrého mobilu. I tyto varianty mají být funkční od února, přičemž na ně bude upozorňovat odkaz na webových stránkách policie.

Bezobslužná kontaktní místa Pol Point

- Hlavním cílem je zvýšit dostupnost policejních orgánů pro občany, kteří chtějí podat oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání – a to s minimálním časovým zatížením a maximálním zajištěním jejich soukromí

- Základem je centrální operátorské pracoviště v Praze zajišťující vedení výslechů prostřednictvím kamer a mikrofonů, napojené na bezpečné místnosti budované v regionech (kde je v případě potřeby možné zajistit i fyzický kontakt s policisty)

- Náklady na vybudování bezpečné místnosti v budově policie dosahují kolem 50 tisíc korun; v ostatních objektech i se stavebními úpravami a vytvořením zabezpečeného připojení vycházejí kolem 250 tisíc korun

- Připojit se k centrálnímu pracovišti bude možné i z internetových stránek policie či prostřednictvím mobilní aplikace

Zdroj: Václav Kučera, středočeský ředitel Policie ČR