„V rozvodovém řízení si náš klient i jeho manželka podali na soud každý sám za sebe návrh na určení péče o dítě a výživného. Mají spolu dvě děti, dceru 12 let a syna 8 let. Domluvit se na střídavé péči jeho manželka odmítla,“ popsala situaci vedoucí poradny pro oběti trestných činů Hedvika Stuchlíková. Situace se vyostřila natolik, že manželka svého muže obvinila ze sexuálního zneužívání jejich dcery a nepřiměřeného trestání syna.

S rodinou pracuje orgán sociálně-právní ochrany dětí, jehož zástupci vyslechli děti i muže. Ten obvinění striktně odmítl, popřel jej i při výslechu na policii. „Klient se na nás obrátil, protože měl pocit, že se stal obětí podvodu. Nevěděl, co dělat. Bál se, že přijde o děti,“ řekla Hedvika Stuchlíková. Muži nakonec obvinění nebyla prokázána a řízení bylo zastaveno.

Mladíci prchají se svým úlovkem k Lidušce.
Mladíci ukradli na nymburském sídlišti dopravní značky a hodili je do Lidušky

V poradně s klientem probrali, jaké má dále možnosti. „Může na osobu, která ho nepravdivě obvinila ze sexuálního zneužívání, podat trestní oznámení pro trestný čin křivého obvinění. Této osobě pak hrozí i trest odnětí svobody. Existuje již bohatá soudní judikatura ve věcech křivého obvinění ze sexuálního zneužívání,“ uvedla vedoucí poradny.

Rovněž je možné domáhat se nejen morální satisfakce jako omluvy, ale také peněžitého zadostiučinění za duševní útrapy způsobené křivým obviněním.

„Do obvinění je bohužel často zataženo i samotné dítě, protože jeden z partnerů se snaží toho druhého ze života společného dítěte úplně odstranit a získat výhodu pro řízení o úpravu péče o dítě. Samotné vyšetřování a přijatá opatření zabrání rodiči se s dítětem po nějakou dobu vidět. K tomu by měl soud při rozhodování o úpravě péče o dítě přihlížet,“ upozornila Stuchlíková.

Jízdní kolo značky Author si majitel může vyzvednout na služebně městské policie.
Zloděj ukradl kolo a na něm jel krást do obchodu

To, že se jeden z rodičů všemi prostředky snaží, aby byl druhý rodič od dítěte oddělen a dokonce byl považován za osobu nebezpečnou, dokazuje, že tento rodič nemá snahu podporovat pozitivní vztahy mezi dítětem a druhým rodičem, komunikovat a podílet se na péči o potomka.

Poradna na podporu obětí trestných činů pomáhá klientům při sestavování dokumentů a návrhů, při uplatňování jejich práv a zájmů, zprostředkovává navazující služby, doprovází je a asistuje při jednáních s úřady, lékaři, institucemi a spolupracuje s dalšími úřady a institucemi. Projekt je realizován za finanční podpory ministerstva spravedlnosti.

JOLANA BOHÁČKOVÁ