V 09.05 hodin při kontrolní činnosti v ulici Na Radouči nalezla hlídka městské policie použitou injekční stříkačku, kterou sebrala do sběrného boxu, odkud bude předána odborné firmě k likvidaci.

V 09.30 hodin zjistil pracovník kamerového systému v ulici Havlíčkova tři muže, kteří konzumovali alkoholické nápoje, v místě, kde to obecně závazná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav zakazuje. Zjištěné přestupky strážníci městské policie vyřešili blokovou pokutou.

V 12.00 hodin provedly hlídky městské policie, společně s Policií ČR, dohled a asistenci při konání akce „Kolo pro život“., kde bylo dohlíženo na bezpečnost účastníků cyklistického závodu.

Ve 12.45 hodin zjistil pracovník kamerového systému v ulici Jičínská u obchodního domu Interspar tři muže, kteří konzumovali alkoholické nápoje na veřejnosti. Vyslaná hlídka na místě zjistila bezdomovce, kteří po kontrole totožnosti vykázala z místa. Protiprávní jednání vyřešeno na místě.

Ve 13.10 hodin zjistil pracovník kamerového systému na T.G.Masaryka dva mladíky, kteří znečistili veřejné prostranství odhozenými nedopalky od cigaret. Vyslaná hlídka na místě přestupek vyřešila uložením blokové pokuty a znečištěné prostranství si oba muži uklidili.

V 15.10 hodin při pochůzkové činnosti zjistil strážník městské policie, poblíž obchodního domu Kaufland spícího podnapilého slovenského občana. Po probuzení a vyřešení přestupku v blokovém řízení, muž místo opustil.

V 16.40 hodin zjistil pracovník kamerového systému v ulici Zalužanská, dva muže, kteří se přehrabovali v kontejneru na tuhý domovní odpad, přičemž znečistili veřejné prostranství odpadky, které vyhazovali na zem. Přestupky vyřešeny blokovou pokutou. Veřejné prostranství na výzvu hlídky uklizeno.

V 17.00 hodin telefonické oznámení vrátného z letiště, ohledně zmateného muže na vrátnici. Vyslaná hlídka na místě zjistila, že se jedná o nemocného důchodce z ulice Jana Roháče z Dubé, kde byl předán manželce.

Ve 22.10 hodin telefonicky oznámil občan, že pod schody na Komenského náměstí nalezl muže, který leží na zemi a má ránu na hlavě. Operační důstojník na místo vyslal hlídku, která skutečně muže na místě zjistila. Muž byl sice pod vlivem alkoholu, ale jelikož byl poraněn na hlavě a strážníkům sdělil, že spadl ze schodů, byl na místo přivolán lékař RZS, který muže převezl k dalšímu vyšetření a ošetření do Klaudiánovy nemocnice.

Ve 23.15 hodin vyjížděla hlídka na základě telefonického oznámení do ulice U Kasáren, kde se podnapilý muž pokoušel dostat do jednoho z domů. Při kontrole místa strážníci zjistili, že jiný oznamovatel již volal policii ČR, která již záležitost řešila ve své kompetenci.

V 00.03 hodin přijal operační důstojník další telefonické oznámení na rušení nočního klidu mužem, který se na třídě V.Klementa dobýval do již zavřené pizzerie. Strážníci zjistili, že se jedná o podnapilého cizince, kterého po upozornění na nevhodnost jeho jednání odeslali na ubytovnu.

V 01.41 hodin oznamoval další z občanů narušování nočního klidu, tentokráte opilcem v ulici Rybničná, který se domáhal vstupu do jeho domu. Zde hlídka zjistila značně podnapilého cizince, kterého chtěla umístit na záchytnou stanici. Telefonickým dotazem na příjem bylo zjištěno, že kapacita záchytky je již plná a dalšího klienta již nepřijmou. Strážníci se tedy pokusili, v rámci možností, cizince rozchodit a nezbylo než doufat, že se sám „dopraví“ na ubytovnu.

V průběhu noční směny provedli strážníci kontroly prostoru garáží na Vandrovce, v Dukelské ulici a v Nádražní ulici. Během namátkových kontrol nebyl strážníky zjištěn žádný pohyb podezřelých osob ani narušení některé z garáží.