Na kolonii přísně chráněných syslů obecných v místě zvaném Sahara na jižním okraji města je hrdá řada obyvatel Mladé Boleslavi. V polovině září vyvolalo rozruch zjištění, že do míst spojovaných se syslíky někdo navezl zeminu a v lokalitě se skladuje i další materiál spojený se stavební činností. Právě v této souvislosti vyměřil pokutu mladoboleslavský magistrát; konkrétně za škodlivé zasahování do biotopu a přirozeného vývoje zvlášť chráněných živočichů. Bližší podrobnosti – komu a kolik – však zveřejnit nemůže.

Podnět, který inspekce podala na okresní stání zastupitelství, šetří od poloviny září mladoboleslavští kriminalisté. Přičemž Schneeweissová potvrzuje, že přímo prověřují „případ úhynu syslů v Čejeticích“. „V dané oblasti má při výstavbě řadových domů a v okolí docházet k zásahu do přirozeného prostředí, kde se sysli obecní ve volné přírodě vyskytují. Sysel obecný je zařazen do kategorie kriticky ohrožených druhů,“ konstatovala.

Silničářské práce před úplným obousměrným otevřením jiřické zatáčky.
Konec postrachu řidičů? Zrádná jiřická zatáčka prošla úpravou za 13 milionů

Policejní mluvčí upřesnila, že místo policisté ohledávali nejen v rámci pochůzek, ale ke zmapování oblasti a jejího okolí využili i drony. „Úzce spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a s odborníkem, který se specializuje na tyto živočichy,“ uvedla dále Schneeweissová. Konstatovala, že 27. září policisté zahájili úkony trestního řízení pro neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. „V případě zjištění pachatele a prokázání viny mu pak hrozí trest odnětí svobody až na tři léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci,“ ocitovala ustanovení trestního zákoníku.