Na kolonii přísně chráněných syslů obecných v místě zvaném Sahara na jižním okraji města je hrdá řada obyvatel Mladé Boleslavi. V polovině září vyvolalo rozruch zjištění, že do míst spojovaných se syslíky někdo navezl zeminu a v lokalitě se skladuje i další materiál spojený se stavební činností. Právě v této souvislosti vyměřil pokutu mladoboleslavský magistrát; konkrétně za škodlivé zasahování do biotopu a přirozeného vývoje zvlášť chráněných živočichů. Bližší podrobnosti – komu a kolik – však zveřejnit nemůže.

Podnět, který inspekce podala na okresní stání zastupitelství, šetří od poloviny září mladoboleslavští kriminalisté. Přičemž Schneeweissová potvrzuje, že přímo prověřují „případ úhynu syslů v Čejeticích“. „V dané oblasti má při výstavbě řadových domů a v okolí docházet k zásahu do přirozeného prostředí, kde se sysli obecní ve volné přírodě vyskytují. Sysel obecný je zařazen do kategorie kriticky ohrožených druhů,“ konstatovala.

Policejní mluvčí upřesnila, že místo policisté ohledávali nejen v rámci pochůzek, ale ke zmapování oblasti a jejího okolí využili i drony. „Úzce spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a s odborníkem, který se specializuje na tyto živočichy,“ uvedla dále Schneeweissová. Konstatovala, že 27. září policisté zahájili úkony trestního řízení pro neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. „V případě zjištění pachatele a prokázání viny mu pak hrozí trest odnětí svobody až na tři léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci,“ ocitovala ustanovení trestního zákoníku.