Ostudu všem slušným  pejskařům udělal v sobotu sedmadvacetiletý muž. Za panelovým domem poblíž Kauflandu venčil bez vodítka dva své psy.

Navíc, když se jeden z nich vykálel, exkrementy neuklidil. Počínání tohoto muže neušlo pozornosti hlídky městských strážníků.

Strážník muže upozornil na porušování vyhlášky města i přestupkového zákona. Na to ale nezodpovědný muž reagoval urážkami a odmítal uznat, že se dopustil přestupku.

Městskými policisty byl upozorněn, že i urážkami a nevhodným chováním se dopouští dalšího protiprávního jednání. To muž ale neuznal a prohlašoval, že se protiprávního jednání nedopustil. Odmítl platit i pokutu, a tak bude celá věc předána na dořešení magistrátu, kam bude předvolán.

Pokud skutečně po svém psovi neuklidil, pak by potrestání mělo být co nejpřísnější a neslušného chovatele napravit.