„Rodiče nezajišťovali řádnou povinnou školní docházku svých dětí. Tři z těchto případů již policisté ukončili sdělením podezření, u zbylých dvou k tomu v následujících dnech dojde,“ potvrdila mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Podle informací policie rodiče ani řádně nespolupracovali s pedagogy. Nedostavovali se k pohovorům s třídními učiteli a výchovnou poradkyní a nezúčastňovali se třídních schůzek. „Svým jednáním umožnili dětem vést zahálčivý způsob života, čímž dochází k ohrožení výchovy a ohrožení rozumového a mravního vývoje,“ dodala mluvčí.

Každý měl přes stovku neomluvených hodin

Podezření ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte tak čelí už od poloviny ledna žena, jejíž syn během školního roku 2021/2022 do prvního pololetí 2023 zameškal přes 420 hodin, z toho měl více než 120 vyučovacích hodin neomluvených.

Na konci ledna pak policisté sdělili podezření ze stejného trestného činu rodičům chlapce, který během školního roku 2021/2022 do letošního prvního pololetí zameškaných více než 430 hodin, z toho téměř 140 neomluvených.

Na začátku března si podezření ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte vyslechli rodiče, jejichž dcera v prvním a druhém pololetí školního roku 2022/2023 zameškala 369 hodin, neomluvených bylo 114. „Tito rodiče se tohoto jednání, kdy zanedbávali péči o povinnou školní docházku svého dítěte, dopustili i přesto, že byli za stejný trestný čin loni odsouzeni,“ upozornila mluvčí a zdůraznila, že nyní jim v případě odsouzení hrozí až pět let vězení.