„Ve tři čtvrtě na šest večer oznámila staniční sestra z Psychiatrické nemocnice (PN) Kosmonosy, že v době osobního volna zjistila pacienta, který z PN utekl. Aby zamezila jeho dalšímu útěku, zavřela jej na chodbě bytového domu,“ uvedl velitel Městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta.

Strážníci posléze nelenili a na místo neprodleně vyrazili. Po příjezdu se spojili s oznamovatelkou. Pacienta se jim následně podařilo už bez problémů převézt na oddělení A14 PN Kosmonosy, kde lékař ověřil tvrzení ženy, která celou věc oznámila. „Zdravotnický personál si následně převzal muže do své péče,“ potvrdil správnost tvrzení staniční sestry Kypta.