Na svou dobromyslnost doplatil muž, který nejdříve dvakrát dobrovolně půjčil peníze úplně neznámému člověku. Ve středu ráno však již peníze půjčit nechtěl. Devatenáctiletý pachatel se tedy uchýlil k výhružkám zabití.

To zabralo a donutil tak muže vybrat několik tisíc z bankomatu, a ty mu hned vzal. O snadném zdroji peněz se zmínil své pětadvacetileté známé, která se nenechala k účasti na vydírání dlouho přemlouvat. Ještě ve středu večer tedy muž znovu slyšel výhružky zabitím a znovu byl donucen vybrat hotovost z bankomatu, tentokrát čtyři tisíce korun, které odevzdal podařenému páru.

Vystrašený muž ve čtvrtek ráno zavolal na tísňovou linku, protože ho měl párek výtečníků ráno opět navštívit a převzít si další peníze. K tomu už však nedošlo, protože v bytě poškozeného čekalo několik kriminalistů a oba pachatele si odvezli v poutech.