Etanolem omámená individua opět budila pozornost kolemjdoucích a zaměstnávala strážníky městské policie. Včera krátce po obědě řešili mužové vyhlášky přestupek skupinky mladíků, kteří se oddávali tabákovému dýchánku ve všem frekventantům Gymnázia dra Josefa Pekaře známé lokalitě – za bazénem.

Kuřáci své okolí zaneřádili špačky, především se ale dopustili přečinu tím, že si lokli alkoholu. Plnoletí sice byli, ani dovršení 18. roku věku však není dostatečnou povolenkou k popíjení tam, kde to výnos konšelů zapovídá.

Koštovat slivovici mezi prolézačkami také není nejlepší nápad – násoska přistižený na Slovance to jistě tušil také, bažení po omamném moku jej však plně ovládlo. Uniformy však pro jeho žízeň projevily pramalé pochopení a po udělení pokuty ho z místa dětských her vypoklonkovaly.

Alkohol patrně také dodal kuráž pobudům u Kauflandu – špindírové se nerozpakovali halekat na kolemjdoucí s požadavkem finanční subvence na nákup lihovin. I oni museli své působiště opustit; doporučeno jim bylo středisko Naděje, kde jim entuziastičtí lidé podají teplou polévku a promluví s těžce zkoušenými lidmi několik vřelých slov.