Před začátkem jednání o odvoláních proti verdiktu středočeského krajského soudu, který již opakovaně dospěl k závěru, že se on sám i dalších deset obžalovaných podíleli na korupčním ovlivňování stavebních a zdravotnických zakázek kraje (a loni 27. června rozdal všem obžalovaným tresty od podmínek po 8,5 roku odnětí svobody plus citelný peněžitý trest) se Rath netajil přesvědčením, že úkolem soudu není hledat spravedlnost, ale potvrdit vinu podle daného zadání. Sám od počátku kauzy, který je všeobecně spojována právě s jeho jménem, hovoří o tom, že je sice nevinen – nicméně předem odsouzen. Právě v tomto smyslu nazval nadcházející jednání divadlem.

Jak se bude dění na scéně vyvíjet, předseda odvolacího senátu Pavel Zelenka zatím do detailů neupřesnil. „Neodhadneme délku ústních podání,“ vysvětlil, proč nelze říci, kdy by jednání mohlo dospět k závěru. Scénář je nicméně předem daný: rekapitulace kauzy – přednes odvolání a vyjádření k nim – doplnění dokazování – konečné návrhy – případné rozhodnutí. Za jisté lze považovat, že se odvolací řízení protáhne nejméně na několik dnů.

Hned v úvodu také Zelenka zdůraznil, že on je tím, kdo jednání řídí – a tak to také zůstane: on bude rozhodovat, co a jak se má odehrávat. „V případě jakéhokoli narušení veřejného zasedání, které bychom považovali za obstrukce, případně za způsobilé narušit další průběh, budeme postupovat striktně v intencích trestního řádu,“ upozornil předseda senátu. „Včetně možnosti vykázat z jednací síně i dalších kroků,“ zdůraznil.

Jak vážně tato slova míní, ukazuje případ dvou předkladatelů odvolání. Lucia Novanská a Tomáš Mladý se v jednací síni neobjevili – přičemž poslali potvrzení o pracovní neschopnosti. Ta však soud nepovažuje za řádnou omluvenku neúčasti, přičemž Zelenka upozornil, že trvání na zdravotních důvodech neúčasti by si zřejmě vyžádalo přizvání znalce; možná i znaleckého ústavu. V úvahu by podle Zelenkových slov mohlo v takovém případě přicházet posouzení věci jako maření průběhu řízení s uložením pořádkové pokuty – a případně dokonce i vzetí do vazby. Odvolací senát následně rozhodl, že se bude pokračovat i bez přítomnosti obou absentérů. „Pokud dojde ke zlepšení zdravotního stavu, mají právo zúčastnit se další části veřejného zasedání,“ poznamenal soudce. K odvolacímu soudu také nepřišili další tři obžalovaní – ti však zaslali žádosti o jednání ve své nepřítomnosti.

Zelenka (po jehož boku ještě usedají dvě soudkyně se shodným jménem Kateřina, Korečková a Jonáková) také již na začátku omezil účastníků řízení, které se odehrává v jednací síni s číslem 1; největší v budově. Své odvolání vzala zpět Ivana Salačová, jež v minulosti přitahovala pozornost ke své osobě především svou rolí spolupracující obviněné. Dále soud zamítl odvolání podané Oblastní nemocnicí Kolín, vystupující v roli poškozené – a právníka, který ji zastupoval, vykázal ze sousedství státní zástupkyně do lavic pro veřejnost. „Tato právnická osoba není účastníkem řízení a nebyla oprávněna podat odvolání,“ vysvětlil Zelenka.

Zamítnuta byla rovněž odvolání zástupců Rathova příbuzenstva, kteří prý vystupovali jako zúčastněné osoby, ač jimi ve skutečnosti nejsou. Z „bidýlka“ pro obhájce dokonce soudce Zelenka vykázal i jednoho z advokátů, reprezentujícího nezletilého syna Davida Ratha. S pokynem, že pokud se chce vrátit, má si zařídit plnou moc; rozhodnutí Okresního soudu pro Prahu-západ o kolizním opatrovníkovi vrchnímu soudu nestačí.