Rozhodl se k tomu poté, že i když už tři roky poukazuje na své podezření hovořící minimálně o nehospodárnostech při zadávání zakázek silničářů, byl sice v organizaci proveden audit a došlo i na další kontroly, nedočkal se natolik hloubkové prověrky, jakou by si představoval. „Já nemám kapacitu to prověřovat; je nutné, aby se tím začala zabývat policie,“ konstatoval.

Na tom, že je u silničářů všechno v pořádku, trvá nejen ředitel organizace Zdeněk Dvořák, ale i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Opakovaně se vyjádřila, že Pánek nepodloženými tvrzeními do televizních kamer sráží práci krajských silničářů a poškozuje pověst jak správy silnic, tak i kraje. K podanému trestnímu oznámení poznamenala, že je v pořádku, jestliže hospodaření silničářů prošetří policie. Očekává, že pak budou nařčení definitivně smetena ze stolu.

Pánek argumentuje znaleckými posudky ke třem zakázkám, které si nechal vypracovat. Tvrdí, že posuzované oprava silnice byla provedena nevhodnou technologií a nekvalitně, přičemž najatá firma položila méně asfaltu, než bylo účtováno. Dvě zakázky na údržbu zeleně pak prý byly pouze zaplaceny, ale nikoli provedeny. Správa silnic kontrovala vlastními posudky, podle nichž to není pravda; u plochy asfaltu dokonce geodetická firma dospěla po přesném zaměření k větší výměře, než jaká byla účtována.

Hejtmanství pak o těchto závěrech informovalo v měsíčníku Středočech, jehož vydávání obnovilo po zhruba tříleté pauze. Právě to se podle Pánkových slov stalo bezprostředním podnětem k tomu, že na krajské silničáře i krajské politiky poslal policisty. Nelíbilo se mu, že byl označen za lháře ve zdarma rozšiřované tiskovině vydané v nákladu 60 tisíc výtisků, jež se rozdávala i na setkávání starostů s členy vedení kraje i vlády.