Podle policisty Jiřího Plesara byla 21. března kontrolována vytipovaná ubytovací zařízení.„Účelem pobytové kontroly bylo zjistit, zda se cizinci na území zdržují oprávněně a splňují podmínky pobytu na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Dále policisté prováděli kontrolu předložených dokladů s důrazem na odhalování padělaných a pozměněných dokladů a listin,“ uvedl a doplnil, že součástí kontrol bylo rovněž pátrání po hledaných osobách a věcech. Pozornost se zaměřila také na povinnosti ubytovatele a předpisy, které musí ubytovací zařízení splňovat.

Kontroly nakonec dopadly dobře. „Během akce nezjistili policisté žádné protiprávní jednání,“ potvrdil Plesar. Zdůraznil však, že policisté jsou rozhodnuti v podobných akcích i nadále pokračovat.