Metropole a její středočeské okolí nicméně i tak dohromady zaznamenaly třetinový podíl na celkové kriminalitě registrované v České republice: 33,2 procenta.

Pomyslný žebříček počtu spáchaných trestných činů Praha dlouhodobě vede. Loni jich policisté v hlavním městě evidovali 40 704. Jestliže je to o 5568 více než předloni, jedná se o nárůst vyčíslený na 15,8 procenta. Ve středních Čechách jich bylo spácháno 19 775, což představuje navýšení o 2150 a 12,2 procenta. V počtu skutků jsou střední Čechy na pomyslném třetím místě mezikrajského srovnání: po Praze následuje Moravskoslezský kraj s 21,9 tisíce činů. Celorepublikově jich policisté zaznamenali 181 991 – s nárůstem o 18,8 procenta proti předchozímu roku (což představuje 28 758 skutků).

Menší krádeže často zůstanou nevyřešeny

Odhalit pachatele se loni pražským policistům podařilo u 10 383 trestných činů, objasněnost dosahuje v hlavním městě 25,5 procenta. Takzvaně dodatečně objasněno bylo ještě 2651 trestných činů z dřívějška. To se podaří nejen díky pokračujícímu pátrání, ale často i při dopadení pravděpodobných pachatelů jiných skutků – ukáže se, že se jejich působení nápadně podobalo některým událostem z minulosti, které zůstávají nevyřešeny. Případně se dotyčný po zadržení i sám přizná k více činům než jsou ty, z nichž je aktuálně podezřelý. Ve středních Čechách objasněnost dosahuje rovných 41 procent: zjistit podezřelé se podařilo u 8112 činů; dodatečně objasněno bylo 2027 skutků.

Největší podíl na činech, jejichž pachatele se nepodařilo vypátrat, dlouhodobě má majetková kriminalita drobnějšího charakteru; tradičně jde jak o krádeže, tak vloupačky. V poslední době se zvyšuje i počet podvodů spáchaných po internetu, kdy dohledávat zkušenější pachatele také bývá značně nesnadné. Naopak vysokou míru objasněnosti mají ty nejzávažnější skutky násilného charakteru – včetně vražd či loupeží.

Svého vraha oběť někdy měla ráda

Z pohledu počtu případů je Praha na čele celorepublikového srovnání prakticky ve všech odvětvích zločinnosti, a to s meziročním nárůstem (pouze z pohledu násilné kriminality byla téměř srovnatelná situace v Moravskoslezském kraji). Středočeský kraj, ač podstatně rozlehlejší a lidnatější, má oproti metropoli evidováno výrazně méně případů. Počty násilných činů celkově se zde dokonce meziročně snížily – což však už neplatí přímo pro vraždy s nárůstem počtu řešených případů.

Podle slov Ondřeje Moravčíka z policejního prezidia v případě vražd, z nichž téměř polovina zůstala ve stadiu pokusu, lze vidět podobnost s předcovidovým obdobím, tedy lety 2015–2019. Oběťmi se převážně stali lidé mající k pachateli vztah, zpravidla příbuzenský či partnerský, a z větší části byly útoky motivovány osobními vztahy. Kriminalisté zaznamenali, že výrazný vliv sehrály orientace na materiální hodnoty a tendence k silovému řešení problémů.

„Z obecného hlediska je třeba nárůst počtu přisuzovat vyššímu napětí ve společnosti, které ovlivnily i pandemie covidu-19, válečný konflikt na Ukrajině a komplikovaný vývoj ekonomické situace,“ naznačil Moravčík, že někteří lidé zřejmě mordem řeší těžkou dobu a chudobu. V rámci násilné kriminality, jež ve veřejnosti budí největší emoce, vedle vražd a loupeží vzrostly počty ublížení na zdraví, vydírání, vyhrožování – ale i policií řešeného týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Meziroční nárůst majetkové kriminality nepřekvapí, jestliže v roce 2021 platila koronavirová opatření spojená s omezením pohybu osob, také na vývoji mravnostní kriminality se loni podepsalo pocovidové zpřístupnění společenských aktivit včetně obnovení nočního života. Stoupl ale i počet řešených případů dětské pornografie včetně zneužití dítěte k ní.

Také v drogové kriminalitě jasně vede Praha s 809 skutky, následovaná Středočeským krajem se 452. Stále v kurzu zůstává šíření pervitinu včetně dovozu léčiv s obsahem pseudoefedrinu pro jeho výrobu. Policii dále znepokojuje šíření kratomu – látky získávané ze stejnojmenného stromu pocházejícího z jihovýchodní Asie, která se legálně šíří jak mezi dospělými, tak i mezi školáky; koupit se dá stejně jako kanabinoidy CBD nejen přes internet, ale i v kamenných prodejnách – a někde i v automatech. Policie žádá ministerstvo zdravotnictví o jejich postavení mimo zákon, tedy o zařazení mezi nelegálním látky.

Velkou pozornost policisté nově věnují kyberkriminalitě, tedy zločinům páchaným v elektronickém prostředí. V Praze jich loni policisté zaznamenali 3469, což představuje 8,5 procenta z celkové kriminality, ve středních Čechách jde dokonce o desetinu: 2051 případů představuje 10,4 procenta (ostatně 10,2 procenta to dělá i celorepublikově).

Přesun trestné činnosti do kyberprostoru vykazuje stoupající trend. Patří sem jak velké hackerské útoky, tak napadení účtů jednotlivců (ať už se jedná o bankovní konto, e-mailovou adresu nebo třeba profil na sociální síti). Časté jsou i podvody navázané na falešné webové stránky bank či přepravních společností nebo podvody spojené s inzercí, falešnými SMS zprávami nebo nabídkami investování do kryptoměn.