Ta na sklonku června dospěla k pravomocnému rozhodnutí odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze, který potvrdil vinu obžalovaných považovaných za hlavní aktéry – byť ve srovnání s původním verdiktem krajského soudu upravil rozsah prokázaných skutků i právní kvalifikaci a částečně také pozměnil uložené tresty; v případech Ratha i Kottových je zmírnil a třikrát rozhodl i o zproštění obžaloby.

Navzdory zkrácení trestů však platí, že Rath i Kottovi mají nastoupit za mříže. Stejně jako další dva muž a jedna žena, souzení společně s nimi. Konkrétně Rath dostal sedm let (původně to u krajského soudu bylo o rok a půl více). Kdy odsouzení, kteří si i po odečtení pobytu ve vazbě ještě mají odpykat část trestu odnětí svobody, mohou očekávat výzvu k nástupu do výkonu trestu, je zatím obtížné odhadovat.

Tohle předvolání bude připravovat Krajský soud v Praze, jenž v kauze rozhodoval v první instanci. Nejdříve mu však musí spisový materiál vrátit vrchní soud, jehož senát Pavla Zelenky dosud pracuje na písemném vyhotovení svého rozhodnutí. „Zatím se tak nestalo,“ potvrdila Deníku Hana Černá z krajského soudu, že spis ještě nedorazil.

Až se tak stane, bude termín povolání Ratha a spol. za mříže záviset na rychlosti práce krajského soudu. Vyslovit konkrétnější odhad je podle Černé velmi obtížné. „Je to různé případ od případu a v daném čase,“ poznamenala. S tím, že vše závisí na jednotlivých kauzách, ale i na dalších okolnostech – třeba i na tom, kolik má aktuálně soudní kancelář práce.

Nic víc než jen spekulovat lze také o budoucí dočasné adrese. „Neplatí, že by Krajský soud v Praze zpravidla rozhodoval o nástupu do výkonu trestu do nějaké konkrétní věznice,“ uvedla Černá.

Bezprostředně po vyhlášení pravomocného rozsudku – ještě v době, kdy 26. června u vrchního soudu zaznívalo jeho odůvodnění – uspořádal Rath na hostivickém náměstí improvizované setkání s novináři. Zdůraznil, že ačkoli s rozsudkem nesouhlasí – od počátku trvá na tom, že se na žádných machinacích se zakázkami nepodílel ani o nich nevěděl a nic společného neměl ani s úplatky – a chce za svoji pravdu dál bojovat, verdikt bude respektovat.

Výslovně uvedl, že do vězení nastoupí. Dobře si uvědomuje, že podání mimořádného opravného prostředku v podobě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR nemá odkladný účinek. Kličkovat mezi paragrafy, vymlouvat se na zdravotní důvody, nebo se dokonce skrývat, prý však nemíní. „Tak někdy před věznicí,“ pozval reportéry na další setkání.