Jeho slova potvrdil i ředitel městské policie Tomáš Kypta. Podle aktuálních čísel narostl počet událostí, které městští strážníci řešili loni, oproti roku 2017 o tři a půl tisíce. „Došlo i k navýšení pokut, a to o 35 procent, ovšem nejde o pokuty za parkování, těch naopak o více než dva tisíce ubylo. Nejvýraznější nárůst zaznamenali strážníci především v porušování zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, těch je oproti roku 2017 asi o 46 procent více,“ uvedl primátor.

Policisté také častěji předávají podezřelé Polici České republiky. „Za rok 2017 jsme předali státní policii 33 osob s podezřením na trestnou činnost, v roce 2018 to bylo 84 případů,“ doplnil Tomáš Kypta.

Ten také zmínil, co by policii pomohlo v boji s kriminalitou ve městě, která se pojí k tomu, že v Mladé Boleslavi narůstá počet cizinců.

„Lepší starost personálních agentur o jejich propuštěné zaměstnance, kteří nám mnohdy zůstanou bez prostředků a ubytování v Mladé Boleslavi. Odvézt je zpět tam, odkud je agentury přivezly,“ vyjmenoval ředitel.

Primátor Raduan Nwelati k tomu dodal, že se tito zaměstnanci v Mladé Boleslavi často nudí, nemají tady ani rodiny, kterým by se mohli věnovat. Čas si tak krátí vysedáváním po hospodách, načež mohou páchat trestnou činnost.

Podle primátora je zapotřebí řešit bytovou otázku tak, aby ve městě mohli bydlet třeba i s rodinami ne jen po ubytovnách.

„Je také zapotřebí mít více strážníků v ulicích, je potřeba se zaměřit na spolupráci mezi námi, zaměstnavateli a jinými složkami, to je policie a cizinecká policie,“ dodal Nwelati.

Městských policistů je v současnosti 52, bylo by jich potřeba o 16 více.

celkové navýšení přestupků asi 4,6 procenta
pokuty za parkování: 2017 – 12 363, 2018 – 9978
osoby předané na dořešení PČR s podezřením na trestný čin: 2017 – 33, 2018 – 84
navýšení počtu uložený pokut o 2 176 (jen u parkovaček pokles)
částka na 1 pokutu 401 průměrně v r. 2017, v r. 2018 - 376
zákaz konzumace alkoholu 2017- 351, 2018 – 512 případů porušení
znečištění veřejného prostranství 2017 – 75, 2018 – 233
Sebrané injekční stříkačky 2017 – 298, 2018 – 857
rušení nočního klidu 2017 - 31, 2018 - 34