Všechno začalo vcelku nevinně, mladík kouřil na autobusové zastávce U Stadionu, takže ho strážníci upozornili, že kouření v prostorách zastávky je ve městě zakázáno a on se tedy dopouští přestupku.

Muž byl ale tak opilý, že nejenže nebyl schopen prokázat svou totožnost, ale navíc začal strážníky urážet a sprostě jim nadávat. Jeho agresivita se stupňovala, a hrozilo, že od slovního napadení přejde k fyzickému násilí. "Z jeho jednání bylo patrné, že množství alkoholu, které požil, bylo natolik vysoké, že není schopen ovládat se ani bezpečně pohybovat po komunikaci," uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Proto byla hlídka nucena muže uklidnit za pomoci donucovacích prostředků a vzhledem k okolnostem ho odvezli na služebnu Policie ČR. Odtud byl po zjištění totožnosti pro jistotu převezen na interní příjem zdejší nemocnice. Zde lékař konstatoval vysoký stupeň opilosti a rozhodl, že muž prožije zbytek noci na záchytné stanici.