Zakázat kouření v restauracích byl dobrý nápad, shodují se skoro tři čtvrtiny z 11 722 respondentů unikátní ankety Deníku v rámci projektu Závislosti Čechů. Těsná nadpoloviční většina se také usnesla, že by se v tuzemsku už měla zlegalizovat marihuana.

close info Zdroj: Deník Data / Jakub Rusek a Aleš Vojíř zoom_in

„Ten počet téměř 12 tisíc respondentů je skvělý. Svědčí o tom, že naši čtenáři a uživatelé pokládají témata alkoholu, drog, kouření a závislosti na mobilních telefonech za závažná natolik, že jsou ochotni věnovat deset minut času na vyplnění dotazníku,“ říká ředitel redakcí Deníku Roman Gallo. „Velmi si toho ceníme, neboť nám to mimo jiné pomáhá lépe chápat názory čtenářů Deníku a obohacuje to obsah, který vytváříme,“ dodává.

Bez zajímavosti určitě není, že čtvrtina tázaných by dovolila pít alkohol až od 21 let. Naopak pět procent by posunulo hranici na 15 let.

Co se týče závislosti na nových technologiích, 48 procent respondentů přiznává, že s mobilem tráví víc času, než by sami chtěli.

close Češi a závislosti. info Zdroj: Deník zoom_in