Výzkum, jehož výsledky publikovala Oxford Population Health’s Cancer Epidemiology Unit na konci března, posbíral a srovnával data od téměř deseti tisíc žen, které rakovinou prsu onemocněly před padesátými narozeninami, a dalších osmnácti tisíc zdravých žen.

„V datech bylo zvýšení rizika rakoviny prsu spojeného s užíváním hormonální antikoncepce bez ohledu na to, zda byla poslední předepsanou antikoncepcí ta kombinovaná nebo obsahovala pouze progestagen,“ přiblížila závěry studie výzkumná instituce.

Možné zvýšení rizika se u všech typů antikoncepce, míněno formou podání, pohybovalo mezi 23 až 32 procenty, jeho nejvyšší míru vědci zachytili u užívání právě u progestagenní antikoncepce ve formě nitroděložního tělíska.

Vědci se do výzkumu pustili kvůli narůstající oblibě progestagenní antikoncepce, která obsahuje pouze hormon progestin. Běžně se předepisuje i v Česku. Mezi hlavní výhody, které má oproti kombinované antikoncepci s obsahem estrogenu a progestinu, patří to, že nezvyšuje riziko trombózy. O možném nebezpečí spojeném s rakovinou prsu při braní jen tohoto druhu antikoncepce byl výzkum zatím omezený.

Rozhoduje více faktorů

Výsledky studie ale nejsou podle vědců důvodem, proč na hormonální antikoncepci zanevřít. „Riziko rakoviny je malé. Pro každého, kdo ho chce snížit, bude mít největší dopad nekuřáctví, zdravě vyvážená strava, méně alkoholu a udržování zdravé hmotnosti. Používání antikoncepce má mnoho možných výhod, stejně jako další rizika, která s rakovinou nesouvisejí,“ poznamenala Claire Knightová z britského Cancer Research. Při výběru antikoncepce by proto žena měla vždy dbát na rozhodnutí lékařů.

Podle České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP nejsou závěry studie nijak šokující ani převratné. „Informace z citované publikace jsou v souladu s již dříve známými výsledky populačních studií, které dokládaly zvýšení rizika karcinomu prsu u aktuálních uživatelek kombinované hormonální antikoncepce přibližně o deset procent,“ potvrdil gynekolog Petr Křepelka.

„Přináší důležitý důkaz, že současné nebo nedávné užívání pouze progestagenní antikoncepce je spojeno s mírným zvýšením rizika rakoviny prsu a je podobné velikosti rizika spojeného s kombinovanou hormonální antikoncepcí,“ shrnul.

Nejčastější mýty o antikoncepci:

| Video: Youtube

Po skončení podávání hormonální antikoncepce se riziko vrací zpět na úroveň obecného rizika. Gynekologové zároveň poznamenávají, že dříve publikované studie ale příliš nezohledňují obecný nárůst případů rakoviny prsu a neřeší ani souvislost s jinými rizikovými faktory, jako je věk, obezita či rodinná anamnéza

Změnu v klinické praxi studie nepřinese a doporučení budou pro pacientky stále stejná. „Předepisující lékař by měl vždy zvážit přínosy a rizika u konkrétní ženy. Používání antikoncepce má řadu reálných výhod, stejně jako jiná s rakovinou nesouvisející rizika,“ doplnil Křepelka.

Mezi zdravotní benefity patří například výrazné snížení rizika vzniku nádorů děložní sliznice a vaječníků. „Tyto nádory nelze na rozdíl od nádorů prsu odhalit screeningem. Je tedy možné, že uživatelky hormonální antikoncepce mají oproti ženám, které antikoncepci neužívají, riziko onkologického onemocnění spíše nižší,“ uzavřel lékař Petr Křepelka.

Hormonální antikoncepce je farmaceutický přípravek určený k zabránění početí. Obsahuje syntetické hormony podobné pohlavním hormonům a působí kontracepčně. Užívání antikoncepce tlumí přirozené uvolňování pohlavních hormonů v těle ženy a z vaječníků se neuvolňují zralá vajíčka. Upravená hladina hormonů dále zhutní hlen v oblasti děložního čípku, což výrazně ztíží průchod spermií. Při užívání antikoncepce také dochází ke zpomalení činnosti vejcovodů.