Nádrž Švihov je největším zdrojem vody pro vodárenské účely v rámci republiky, potvrdil Deníku generální ředitel společnosti Želivská provozní Josef Parkán. „Na tomto zdroji je závislých více než 1,3 milionu obyvatel,“ upozornil na odběratele zejména v hlavním městě Praze, ve Středočeském kraji a na Vysočině.

A počet středočeských kohoutků, z nichž poteče voda právě ze Želivky, se má do budoucna rozšiřovat. Projektuje se 61kilometrový přivaděč vody v trase budoucí dálnice D3. „Propojí Posázavský skupinový vodovod se Skupinovým vodovodem Benešov a umožní připojení dalších 20 tisíc obyvatel 38 obcí a 201 obecních částí,“ uvedl náměstek středočeské hejtmanky Miloš Petera (ČSSD).

Pomohou tisíce kubíků uhlí

Úpravna vody, kterou stejně jako společnost zajišťující její provoz společně vlastní města a obce, které vodu odebírají (přičemž nyní je pro střední Čechy a Prahu klíčový 52 km dlouhý štolový přivaděč k vodojemu Jesenice), před rokem zahájila stavbu haly pro GAU, jejíž technologie sorpce na granulovaném aktivním uhlí má rozjet zkušební provoz od počátku roku 2021 – a s využíváním naplno se počítá od 1. ledna 2022.

Bude využívat 16 filtrů (čtyři vany po čtyřech filtrech s výškou filtrační náplně GAU 1,7 metru; dohromady kolem 2,7 tisíce kubíků). Náklady na jejich vybudování a napojení na nynější systémy úpravny jsou vyčísleny na 1,2 miliardy korun bez DPH. S provozem pak budou spojeny hlavně náklady na čerpání vody a na regeneraci filtrační náplně (což je v podstatě napařování, kvůli němuž se GAU zřejmě bude vozit do Belgie).

Odstranit pesticidy a léčiva

Výsledkem má být zlepšení kvality pitné vody – přičemž jde o technologii využívanou při modernizacích úpraven pitné vody po celé Evropě. Aktivní uhlí dokáže z vody odstranit nežádoucí látky, s nimiž si tradiční filtrační systémy neporadí: především pesticidy, farmaka a xenobiotika. Tedy chemikálie využívané v zemědělství, průmyslu – či v léčivech; i ty lidskému tělu školí, pokud se dostanou jinam, než byly určeny původně.

Vodní dílo Švihov a Úpravna vody Želivka.
Živí jsou větší hrozba než mrtví: omezení u Želivky se nezmírní

Projekt modernizace úpravny počítá se zlepšováním kvality vody, a to i s ohledem na zpřísňování limitů cizorodých látek v pitné vodě, a s nárůstem počtu zásobovaných obyvatel. Reaguje také na možná rizika spojená s klimatickými změnami, stejně jako počítá se zajištěním výroby pitné vody v krizových situacích; ať už by šlo o živelnou katastrofu, nebo ekologickou havárií.

Počítá dokonce s i možnými „úmyslnými nepřátelskými činy“. Tím se rozumí nejen případný pokus o teroristický útok, ale také záměrné neplnění omezujících opatření v ochranném pásmu vodního zdroje v povodí Želivky. Neznamená to však, že by se do budoucna mohlo v okolí Želivky a nádrže Švihov uvažovat o zmírnění nynějších omezujících opatření, sdělil Deníku Hugo Roldán ze státního podniku Povodí Vltavy.

„Nová technologie má tu funkci, že bude schopná zachycovat ze surové vody některé cizorodé látky, které se současnou technologií zachycovat nedaří,“ shrnul účel filtrů GAU. „Zprovoznění vůbec neznamená, že můžeme připustit větší znečištění vody než dosud, a úpravna vody se s tím vypořádá,“ upozornil.

Úpravna vody Želivka

- První etapa výstavby úpravny vody s dodnes používanou technologií koagulační filtrace (se srážením nečistot síranem hlinitým, s pískovou filtrací, úpravou pH a chlorováním) byla uvedena do provozu v roce 1972 s výkonem 3 vteřinové kubíky pitné vody; v roce 1987 byl výkon navýšen na současných 7 metrů krychlových za sekundu.

- Ve skutečnosti se z nádrže Švihov čerpá (a tedy vyrábí) v průměru kolem 3 metrů krychlových za sekundu. V minulosti to bývalo více, ale se zdražováním vody spotřeba poklesla. Povolený limit odběru však je 5,25.

- Roční produkce pitné vody je kolem 90 milionů metrů krychlových. Letošní produkce zatím dosahuje 79,89 milionu kubíků.

- V roce 1991 byla technologie úpravny vody doplněna o konečnou úpravu vody ozonem likvidujícím mikroorganismy – bakterie i viry – a působící i na některé chemikálie; technologie ozonizace byla v roce 2010 modernizována.

- Od 1. ledna 2021 má zahájit zkušební provoz další stupeň čištění – filtrace přes vysoce kvalitní černouhelné granulované aktivní uhlí. Má z vody odstraňovat zejména pesticidy a léčiva, jež se do vody dostávají koloběhem v rámci životního prostředí (farmaka se po průchodu lidským tělem ocitnou v odpadních vodách, přičemž čističky je nezachytí).

Zdroj: Želivská provozní, Povodí Vltavy

Nové typy vodoměrů umožňují provádět odečty na dálku bez osobní přítomnosti technika přímo v bytě.
Čeká vás odečet vodoměrů? Někde to jde i bez něj