„Lidé nevědomky pili vodu z hrobu nejen po týdny, ale celé měsíce – a nic se nestalo,“ napsal Deníku čtenář Jaromír Šimek. Dotazuje se, proč za situace, kdy tohle nepředstavuje problém, platí zákaz koupání. Nebo alespoň není povolen rybolov. „Zvlášť když se v úpravně vody staví nový systém filtrace s aktivním uhlím,“ nabízí Šimek další argument pro zmírnění pravidel.

Zmírnit omezení? Ani nápad!

To, že nález těl v nádrži Švihov nijak neovlivnil dodávky pitné vody pro Prahu ani města a obce ve Středočeském kraji a na Vysočině (ale také v částech Pardubického kraje), potvrdil Deníku generální ředitel společnosti Želivská provozní Josef Parkán.

Upozornil, že přehrada Švihov je největším zdrojem vody pro vodárenské účely v rámci České republiky. „Na tomto zdroji je závislých více než 1,3 milionu obyvatel. Z tohoto titulu jsou nastavena všechna omezení správcem nádrže, kterým je Povodí Vltavy,“ konstatoval.

„O zmírnění režimu ochrany v pásmu kolem vodního díla Švihov na Želivce se neuvažuje – ani se o tom nevede debata,“ zdůraznil pro Deník mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. S tím, že ochranné pásmo kolem vodárenské nádrže je nutné i nadále zachovat.

„To, že přítomnost dvou mrtvých těl po delší dobu ve vodní nádrži Švihov neměla negativní dopady na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, souvisí s velkým objemem nádrže a se vzdáleností od místa jejich nálezu, tedy poblíž silničního mostu, který nádrž protíná, k místu odběru surové vody pro úpravu na vodu pitnou,“ vysvětlil.

Vila v Bubenči v Pelléově ulici, kde bydlel zavražděný pár. Nyní je zapečetěná policejní páskou.
VIDEO: Těla pohřešovaného páru vylovili potápěči ze dna nádrže Švihov

Řeší se sinice a činnost zemědělců

To, že zcela mimořádný stav, který se v souvislosti s vodárenskou nádrží nyní objevil, nic neznamená pro úvahy o budoucnosti omezení platících v jejím okolí, řekl Deníku i náměstek středočeské hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má v kompetenci životní prostředí a zemědělství. Je podle něj třeba vycházet z toho, že zásobuje vodou bezmála půl druhého milionu lidí – a není za ni náhrada.

Rekreace by znamenala problém se znečištěním a rybolov s pohybem velkého množství lidí. Obojí tedy nepřichází v úvahu. „Na Želivce řešíme dvě zásadní věci: výskyt sinic, což souvisí s neodkanalizováním Vysočiny, a ochranná pásma s omezením zemědělské činnosti,“ řekl Deníku Petera.

Ani chystané zprovoznění nové technologie v úpravně vody pod nádrží Švihov podle slov mluvčího Povodí Vltavy neznamená, že je možné připustit větší znečištění vody než dosud – a úpravna se s tím vypořádá. „Nová technologie má tu funkci, že bude schopná zachycovat ze surové vody některé cizorodé látky, které se současnou technologií zachycovat nedaří,“ konstatoval Roldán.

Aktuální změny kolem vodárenské nádrže Švihov
- Rozjel se pilotní projekt, který má pomoci snížit znečištění vody pesticidy používanými v zemědělské výrobě v oblasti kolem nádrže.

- Zemědělci hospodařící v okolním pásmu se dobrovolně zavážou přijmout určitá omezení při používaní chemických prostředků na ochranu rostlin (které se splachy z polí a infiltrací dostávají do nádrže Švihov). Stát jim za tato omezení poskytne určitou finanční kompenzaci.

- Jde o projekt, na kterém úzce spolupracují ministerstvo zemědělství, státní podnik Povodí Vltavy, místní zemědělci a jejich profesní organizace, Kraj Vysočina a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Zdroj: Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy

Ilustrační foto.
Nejčastěji lidé umírají, když je zradí srdce