Upravené návrhy nových jízdních řádů pro období 2019/2020 se zapracovanými podněty, pro jejichž podávání byl stanoven termín do 15. července, jsou zveřejněny na webu Správy železniční dopravní cesty www.szdc.cz. Nejde sice ještě o zcela definitivní podobu jízdního řádu, který se od prosince stane závazným podkladem pro přípravu grafikonu, protože některé drobnosti se ještě dolaďují – skutečně však prý jde jen o detaily; odchylky od definitivní verze by už neměly být podstatné.

Nic zásadního už skutečně nelze očekávat, jestliže proces objednávání tras vlaků pro období platnosti nového jízdního řádu již byl uzavřen. To se ostatně týká i případného uplatňování dalších podnětů (jež se neposílají jednotlivým dopravcům ani správci tratí, ale organizaci IDSK – Integrované dopravě Středočeského kraje – pokud jde o osobní vlaky, či v případě rychlíků Ministerstvu dopravy ČR). Drobnosti sice může poupravit změna jízdního řádu chystaná na červen příštího roku, na úpravy většího rozsahu však může dojít až v rámci příprav dalšího jízdního řádu, který bude platit od prosince roku 2020.

V červnu, kdy byl správný čas uplatňovat připomínky a podněty ke změnám, jež mají platit od letošního prosince, se objevila informace o několika okruzích plánovaných změn: o záměru posilovat vlakovou doplavu na Mladoboleslavsku, ale také rušit spoje na Mělnicku i na Benešovsku, omezovat vlaky na Nymbursku – a se změnami se počítalo i na Kladensku. Zvlášť v případě cestujících z těchto regionů tak pohledu do nové podoby jízdních řádů může předcházet napjaté očekávání.