Za ŘSD hlásí Martin Buček z týmu firemní komunikace, že ve středních Čechách je připraveno zabojovat s rozmary zimy přes 90 kusů techniky; nejen sypačů, ale k dispozici jsou i šípové pluhy, sněhové frézy i další stroje včetně nakladačů. A mají co nakládat: k dispozici je bezmála 12 tisíc tun soli a 1,3 tisíce tun inertního posypového materiálu. Je tedy zřejmé, že hlavní tahy se mají především solit. Část soli se používá v podobě solanky, již se vozovky skrápí. Jde o roztok vody a chloridu sodného nebo chloridu vápenatého. Připravené zásoby posypu vycházejí z výpočtů pro průměrnou zimu; v případě zvlášť nepříznivého počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv. Údržbu v kraji řídí devět dispečinků, kde se střídá celkem 64 dispečerů.

Speciální pozici mají v rámci zimní údržby takzvané dálnice I. třídy, což jsou v regionu středních Čech D1, D5, D8 a D11. O ty se starají přímo pracovníci ŘSD, mající základny na takzvaných SSÚD – střediskách správy a údržby dálnice. „Zejména SSÚD Mirošovice, Bernartice, Rudná, Nová Ves a Poříčany,“ vyjmenoval Buček. Mezi Mirošovicemi a Bernarticemi, v lokalitě Psáře na 49. kilometru dálnice D1, bylo vybudováno nové silo pro doplnění posypové soli, jež nyní slouží oběma střediskům.

Na ostatních dálnicích, takzvané II. třídy (kam se řadí Pražský okruh neboli D0, D4, D6, D7 a D10), a na silnicích I. třídy je zimní údržba v kraji rozdělena do dvou oblastí: jihozápad a severovýchod, připomněl Buček k organizačním záležitostem. „Je prováděna dodavatelskými firmami – nebo tam, kde je poblíž komunikace silnice I. třídy středisko správy a údržby dálnice, je pro zimní údržbu zařazen úsek komunikace tomuto středisku,“ připomněl. Technika z mirošovického SSÚD na dálnici D1 tak vyjíždí i na úsek silnice I/3 Mirošovice – Benešov, stejnou silnici v úseku od hranice s Jihočeským krajem spravuje středisko z D3 Chotoviny na Táborsku a středisko Nová Ves na D8 si přibírá i silnici I/16 v úsecích Slaný – Mělník a Velvary – Nelahozeves-Podhořany. „U dálnice D0 pak na údržbě participují střediska Mirošovice, Rudná a Poříčany,“ připomněl Buček, že o Pražský okruh se dělí střediska údržby z D1, D5 a D11.

K průjezdnosti dálnice D1 i usnadnění její údržby má podle Bučkových slov přispět ukončení prací na většině modernizovaných úseků. Výjimkou je úsek mezi Koberovicemi a Humpolcem na Vysočině. Tam změna technického řešení výstavby mostu přinesla zpoždění – a pracovat by se podle předpokladů mělo do 6. prosince.