Přitom došlo k poškození nejen záložního zdroje, ale i elektroinstalace, čímž nastal výpadek elektrického proudu v celé škole. Ke zranění žáků nedošlo. Vyučující Martina Bočková událost oznámila vedení školy a vysvětlení přidali i aktéři poškození net serveru.

Druhý den byla ředitelem školy Miroslavem Králem udělená učitelce českého jazyka výtka pro porušování povinnosti vyplývající z pracovně právních předpisů. „Měla jsem prý situaci předvídat a ohrozila jsem svým jednáním zdraví a bezpečnost dětí," konstatovala se slzami v očích Martina Bočková. 

Kdo, kdy a proč záložní zdroj školní počítačové sítě na vratkou nezajištěnou skříň v deváté třídě dal, pedagožka netuší. „K podobné události mohlo dojít kdykoliv, například během přestávek," podotkla učitelka.

„Považuji za velmi nezodpovědné nechat volně přístupný záložní zdroj na nestabilní skříni v učebně, která se, na rozdíl od učebny informatiky, kde mohou být žáci jen s pedagogem, nezamyká a v níž se střídá celý druhý stupeň," konstatovala Martina Bočková.

Faktem zůstává, že náhradní přístroj byl poté umístěný jinam.

Další šok

Učitelka českého jazyka v Základní škole Čerčany Martina Bočková byla měsíc a půl nemocná. Po návratu do zaměstnání jí čekalo pozvání k osobnímu jednání s ředitelem Miroslavem Králem.

„V místnosti na mě čekal ještě zástupce ředitele Josef Prchal a vyučující na prvním stupni Olga Jelínková. Pan ředitel mi předal druhou pracovní výtku, kterou mi udělil za období, kdy jsem byla v pracovní neschopnosti," nastínila učitelka.

„Bylo mi řečeno, že výuka českého jazyka neodpovídá očekávaným výstupům žáka devátého ročníku a také se žáky dostatečně neprocvičuje učivo a nepíšeme písemné práce," uvedla pedagožka, která v čerčanské základní škole končí.

„Nařčení, že mnou vyučované děti údajně nic neumí, se mě velmi dotklo, neboť je pokládám za velmi šikovné a bystré, se smyslem pro intuici a vlastní názor," ohradila se češtinářka, neboť všichni žáci devátých tříd se dostali na střední školy i prestižní gymnázia.

V přijímacích řízeních z českého jazyka byli úspěšní, někteří nadprůměrně. Umísťovali se také v literárních soutěžích. V celostátních srovnávacích SCIO testech žáci 9. ročníků získali 51 a 56 procent, což je běžný republikový výsledek.

Účelová šikana?

„Celá kauza je silně dehonestující a jedná se o účelovou šikanu ze strany vedení školy," tvrdí Martina Bočková, která původně nastoupila do Čerčan jako zástup za mateřskou dovolenou na dobu určitou.

Po dvou letech jí byla smlouva změněná na dobu neurčitou. „S vyjádřením, že je moje práce hodnocená kladně a jsem potřebným členem pedagogického sboru," připomněla trpce češtinářka.

Ukončením pracovního poměru na základě výtek totiž zaniká nárok na odstupné, na nějž by mladá žena měla nárok. Ředitel školy na zaslané otázky neopověděl.

Čtěte také: Dětskou stížnost na učitele v Čerčanech přetavují na politický boj