Krajští zastupitelé schválili oběma nejpostiženějším obcím humanitární pomoc ve formě finančního daru ve výši 200 000 korun. Peníze uvolnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.

S posláním peněz se však v podobných případech nečeká až na hlasování. V případě náhlé povodně je obce dostávají hned, aby je radnice mohly použít třeba na pořízení čisticích prostředků nebo zajištění technické pomoci občanům. Nyní poskytnutí humanitární pomoci získalo při hlasování zastupitelů jednoznačnou podporu.

Do budoucna má vedení kraje zřídit pro poskytování pomoci při mimořádných událostech obdobného charakteru samostatný krajský fond.