Právě lékařské pohotovosti ostatně nejsou tématem opozičně-koaličních sporů – jako je tomu v případě řady jiných krajských záležitostí. A Robert Bezděk (ANO), radní, v jehož kompetenci je nyní oblast zdravotnictví, při předkládání materiálu neopomněl zdůraznit, že navázal na práci svých předchůdců – Martina Kupky (ODS) a Jaroslavy Němcové (ANO). Poskytnutí peněz doporučili také středočeští radní i finanční výbor krajského zastupitelstva.

Protože částka ve výši 248 tisíc korun byla předem určena na zajištění stomatologické pohotovosti na Rakovnicku, k rozdělení zbylo 38,74 milionu. Z toho podle schváleného rozpočtového opatření znají své určení peníze v celkové sumě 37,73 milionu. S jejich příjemci kraj uzavře veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Něco málo přes milion zůstalo jako rezerva k případnému navýšení schválených částek.

Hledání pohotovosti může být někdy docela oříšek, protože spousta lidí se o tyto služby začíná zajímat teprve ve chvíli, kdy je naléhavě potřebuje pro sebe nebo někoho z blízkých. Ti, kteří nejsou znalí poměrů, mohou zkusit zapátrat třeba v mobilní aplikaci Záchranka nebo na webových stránkách nemocnic. K nejsouhrnnějším informacím s údaji pro celé střední Čechy se lze podle zjištění Deníku nejsnáze proklikat na webu krajského úřadu www.kr-s.cz – a to následující cestou: Krajský úřad a samospráva > Zdravotnictví > Občan-pacient/Lékařská pohotovostní služba a ohledání. Po telefonu lze rady získat na bezplatném čísle call centra Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje: 800 888 155.

Poskytovatelé pohotovosti – lékařské služby první pomoci pro dospělé
- Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje
- Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje
- Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje + Nemocnice Kutná Hora
- Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje
- Mělnická zdravotní a. s. – Nemocnice Mělník
- Nemocnice Slaný, příspěvková organizace
- Masarykova Nemocnice Privamed s. r. o. – Masarykova nemocnice Rakovník
- Jessenia a. s. – Rehabilitační nemocnice Beroun
- NH Hospital a. s. – Nemocnice Hořovice
- Nemocnice Říčany a. s.
- Nemocnice Nymburk s. r. o.
- Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (podle aktuální dostupnosti lékaře výjezdové posádky) na vybraných stanovištích

Dětské pohotovosti fungují v Mladé Boleslavi, Kladně, Příbrami, Hořovicích, Benešově, Nymburce a Kolíně.

Stomatologické pohotovosti jsou k dispozici v Mladé Boleslavi, Kladně, Příbrami a Kolíně; v Benešově nyní v ordinaci mimo nemocnici – a relativně nově na Rakovnicku fungují pohotovostní služby v ordinacích jednotlivých lékařů. Stomatologické služby jsou zajištěny také v Mělníku, kde na ně přispívají peníze od sdružení obcí; bez toho, že by byl žádán o pomoc kraj. Zde je do projektu zapojeno 32 obcí, jejichž občané při návštěvě uhradí standardní 90korunový poplatek za pohotovost. Pro ostatní je stanovena taxa 39 Kč za minutu. I tak je návštěvnost vysoká; pacienti jezdí dokonce i z České Lípy (Liberecký kraj) či Roudnice nad Labem (Ústecký kraj).

ORL pohotovost lze navštívit v mělnické nemocnici.

Zdroj: podkladové materiály pro jednání středočeských zastupitelů + informace zastupitelky, členky výboru pro zdravotnictví a místopředsedkyně kontrolního výboru Jiřiny Fialové (KSČM) + www.melnik.cz + www.nemocnice-melnik.cz; souhrnný přehled pohotovostních služeb přináší http://zachranka.cz/pro-verejnost/pohotovost (avšak ne ve zcela aktuální podobě) a informace nabízí také www.kr-s.cz/web/zdravotnictvi/lekarska-pohotovostni-sluzba-a-ohledani 

O víkendové bolesti se podělí pětadvacet zubařů

Do Kladna, nebo dokonce až do Prahy museli v minulosti cestovat pacienti z Rakovnicka, pokud je v nevhodnou dobu rozbolely zuby natolik, že byl potřebný okamžitý stomatologický zákrok. Nyní je situace příznivější: pro rok 2018 krajští zastupitelé odkývli vyčlenění částky 248 tisíc korun na zajištění zubařské pohotovostní služby v rámci území obce s rozšířenou působností Rakovník.

Podařilo se dojednat s 25 lékaři z regionu, že alespoň čtyřhodinové pohotovostní služby budou vždy v sobotu a v neděli na střídačku držet ve vlastních ordinacích. „Střídají se – a informují své pacienty, kdo má zrovna službu,“ uvedl bývalý radní pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS). Kdo hledá, najde informace i na webu krajského úřadu. Zastupitelka Jiřina Fialová (KSČM) připomněla, že sehnat zubaře ochotné sloužit pohotovosti není jednoduché. Nicméně – když se na Rakovnicku přihlásilo 25 stomatologů, vycházejí na každého dva víkendy za rok. Zajistit pohotovostní služby v jednom zařízení podle Kupkových slov nešlo; technika, která tam byla k dispozici, je už příliš zastaralá. 

V pilotním provozu začaly zubařské pohotovostní služby na Rakovnicku fungovat již od počátku loňského července. Schválená částka zajistí jejich pokračování do konce loňského roku. Z těchto peněz kraj zaplatí stomatologům dotace paušální částky: 1000 Kč na hodinu.