Byť jde o dluh, který se má splácet po čtvrt století: pětadvacet let. Což mimo jiná znamená, že pokud bude využito celé období pro možné splácení, náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), jenž dnes na vrcholu sil vede jednání o poskytnutí peněz za výhodných podmínek s Evropskou investiční bankou (EIB), bude v době, kdy se úvěr stane minulostí, už patřit mezi seniory: bude mu dvaasedmdesát.

Má však jasno: netřeba mít obavy – hlavně příležitost, jaká se nyní nabízí, nenechat protéct mezi prsty. Nemusí se totiž opakovat.

Seznam akcí za dva týdny

Půčka by podle Kovácsových slov měla výrazně přispět ke zlepšení stavu krajem spravovaných silnic II. třídy, jež jsou v mnohých úsecích zanedbané až nedůstojně. Částku, jež by měla být využita na silnice, Kovács předběžně vyčíslil na čtyři miliardy korun. S další miliardou počítá pro krajské nemocnice – a zhruba po 250 milionech by podle jeho slov mělo připadnout na „sportovní infrastrukturu v rámci školství“ a na zvýšení kapacit sociálních zařízení.

Na tom, že využití půjčky může v kombinaci s dotacemi pomoci nastartovat rozvoj kraje, se středočeští zastupitelé vcelku shodnou – jakkoli leckteří budou hovořit spíš o nápravě investičního dluhu z minulosti. Nejasnosti však panují kolem investic, které se za tyto peníze mají pořídit. Třebaže Kovácsův tým už jedná se zástupci EIB už o konkrétních projektech, u nichž banka posuzuje, zda je považuje za vhodné k podpoře poskytnutím mimořádně výhodného úvěru, krajští zastupitelé jejich seznam zatím k dispozici nemají.

Náměstek hejtmanky slibuje, že již brzy, kolem poloviny února, až pokročí jednání s EIB, se to změní – a rozběhne se debata právě nad konkrétními záměry. „Chceme najít maximální shodu napříč politickými stranami, protože drtivá většina prostředků bude čerpána v příštím volebním období,“ poznamenal Kovács.

Kolegy v zastupitelstvu ujistil, že nebudou překvapeni. „Není tam nic, o čem by se už dříve nejednalo,“ zdůraznil. Zástupci opozice by však rádi měli seznam investic dispozici hned, aby se ujistili, zda naopak nechybí něco, co by považovali za podstatné. „Konkrétní projekty jsou pro nás naprosto zásadní,“ zdůraznil například Tomáš Havlíček (ODS). „Abychom věděli, jaké akce budou financovány a jaká je jejich připravenost,“ vysvětlil.

A třeba Věslav Michalik (STAN) by rád do výběru zahrnul vedle silnic II. třídy také frekventované úseky III. třídy; chtěl by se také bavit o tom, zda třeba budování tělocvičen je to, co střední školy potřebují opravdu nejvíc. Dlouhodobý kritik práce správy silnic Michael Pánek (ODS) pak nemůže skousnout, že by si podstatnou část z tohoto koláče měli ukousnout právě krajští silničáři.

Přijde někdo s lepší nabídkou?

Pokud orgány EIB poskytnutí peněz Středočeském kraji schválí a také volení zástupci občanů definitivně kývnou na to, že se pro přijetí miliardového úvěru na rozhýbání investic rozhodli, ještě to neznamená, že kraj bude čerpat peníze přímo od ní. Počítá se s tím, že hejtmanství pak osloví komerční banky, zda by třeba ony nepřišly s ještě výhodnější nabídkou. Moc pravděpodobné to ale není, a to už z principu fungování EIB: ta je neziskovou veřejnou finanční institucí.

Jednání s Evropskou investiční bankou
- Vedení kraje uvažuje o využití úvěru ve výši 5 až 6,5 miliardy korun, který by v následujících třech až čtyřech letech měl umožnit financovat významné investiční projekty

- Předběžně se počítá s využitím peněz na spolufinancování investičních projektů kraje zaměřené na oblast dopravy (z celkového počtu projektů jde o podíl 75 procent), zdravotnictví (podíl 15 – 25 procent), sociální péče (5 – 10 procent) a školství (5 – 10 procent); dále pak oblast energetických úspor a projekty na snižování energetické náročnosti budov

- Nyní orgány EIB posuzují registrované projekty a následovat bude schvalovací proces: v Řídicím výboru EIB a následně v jejím představenstvu

- Úvěr, jehož lhůta splatnosti je až 25 let od prvního čerpání, lze čerpat po dobu tří až čtyř let, a to v několika tranších („splátkách“); pro každou z nich lze nastavit individuálně úrokovou sazbu – může být plovoucí i fixní

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje