Kromě cedulí s informacemi o nebezpečí jsou místa vybavena záchrannými prvky v podobě podkov s lanem (s nimiž je v blízkosti jezu snazší manipulace, než by byla se záchranným kruhem). Nechybí ani výstupní žebříky a vázací kruhy.

Našla se sice drobná poškození, nicméně Bendová ocenila, že v poslední době nebyla zjištěna žádná krádež lana nebo záchranné podkovy. „K odcizení v předchozích letech docházelo,“ připomněla.

Průběžné kontroly a případné doplňování těchto prvků, které v případě maléru na jezu mohou pomoci zachraňovat životy, zajišťují po celý rok členové Českého svazu kanoistů. Záchranné prvky byly tomuto spolu předány do správy před dvěma roky.