Na rozhodnutí soudu upozornila iniciativa 55 miliard, která rozšíření odmítá; volá po zachování současné podoby letiště. Nejen kvůli obavám z přehlcení Prahy turisty a středočeských obcí v okolí letiště z nárůstu hlukové zátěže, ale i v souvislosti s tím, že pro peníze, na něž by projekt přišel, vidí mnohem zásadnější využití.

Soud, který rozhodoval o žalobě proti územní dokumentaci, se ztotožnil s námitkou hovořící o nedostatečném vyhodnocení kumulace zátěže hlukem a znečištěním ovzduší. S tím středočeští radní nesouhlasí; trvají na tom, že vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo vyhovující. Kasační stížnost k NSS má kraj podat s tím, že hodnotit tak vysoce odbornou záležitost Krajskému soudu v Praze nepřísluší.