To však nebude jedinou příležitostí k debatě o penězích. Zastupitelé mají probírat i své vlastní. Tedy přesněji – chystá se schvalování odměn za práci v zastupitelstvu a v jeho orgánech.

Profesionálům stanoví odměny vláda

Platy funkcionářů, kteří svou práci vykonávají v rámci zaměstnání – jde tedy o takzvané uvolněné členy zastupitelstva kraje – stanoví vládní nařízení. Zvědavci mohou vyhledat konkrétní údaje v příloze tohoto dokumentu, dostupného třeba na internetu: jde o nařízení vlády číslo 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; s následnými novelizacemi. Mimochodem – plyne z něj, že středočeská hejtmanka pobírá nižší odměnu než primátor Prahy, ačkoli má odpovědnost za území s vyšším počtem obyvatel i o podstatně větší rozloze.

O jaké částky se jedná, může naznačit odpověď krajského úřadu na novinářský dotaz v souvislosti s nominací (později staženou) bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) na post uvolněné předsedkyně kontrolního výboru krajského zastupitelstva.

Šéf klubu opozičního ANO a krajský zastupitel Martin Herman.
Středočeské zastupitele čeká boj už při schvalování programu

Krajský úřad uvedl, že v uplynulých letech se výše měsíční odměny měnila: loni to bylo 84 981 Kč a letos (kdy však poté, co na sklonku ledna rezignoval ze zdravotních důvodů Ivo Šanc ze STAN, nebyla pozice od února obsazena) 93 479 Kč. K tomu mají uvolnění členové zastupitelstva kancelář v budově krajského úřadu, mohou využívat služební automobil a mají nárok na příspěvek na stravování.

Nakonec na to nedošlo, nicméně se objevily propočty, že změnou kanceláře si bývalá hejtmanka měla za měsíc pohoršit v hrubém příjmu o 44 tisíc; hejtmanský plat totiž dosahuje 137 470 Kč.

Minimum je necelých sedm tisíc

V případě neuvolněných zastupitelů, kteří se politice věnují vedle svého zaměstnání, však vládní nařízení konkrétní částky neurčuje; stanoví pouze maximální sazby. Zákon o krajích nechává rozhodnutí o přesné výši na zastupitelích.

V návrhu, který stanoví, že v případě výkonu více funkcí se odměny nemají sčítat, ale vyplácena bude pouze na nejvyšší z nich, se počítá s částkou 6874 Kč měsíčně pro řadového zastupitele. Členům výborů a komisí se zvyšuje na 8248, předsedům pak na 9623 Kč. Návrh počítá i s odměnami za neuvolněný výkon vyšších funkcí: člen rady kraje 16 497 Kč, náměstek hejtmana 48 389 Kč, hejtman 82 482 Kč.

Výslovně připomíná, že pravidla platí i pro případné změny v obsazení včetně nástupu náhradníků. Aktuálně, tedy ze současných krajských radních, jsou uvolněni všichni kromě statutárního náměstka hejtmanky Martina Kupky (ODS), jehož hlavním povoláním je výkon poslaneckého mandátu.

Z workshopu z cyklu Play the City.
Jak pracuje jejich radnice, napověděla studentům hra v angličtině

Zastupitelé však mají před sebou rozhodování o celé sérii návrhů. Mimo jiné mají stanovit náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, v souvislosti s účastí na jednání zastupitelů i dalších orgánů (jako jsou třeba právě výbory či komise). Návrh zní 200 Kč za hodinu, nejvýše však 4000 Kč za kalendářní měsíc.

Pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, je navrhována částka 1500 Kč za každou osobní účast na jednání – a to do maxima 18 tisíc za rok. Zástupci veřejnosti tak mohou kalkulovat, že zaplacenu dostanou účast nejvýše na 12 jednáních – což vychází na jedno měsíčně.

Součásti balíčku usnesení, jimiž zastupitelé rozhodnou o finančních podmínkách pro svoji práci, je rovněž hlasování o pravidlech hospodaření klubů zastupitelů či stanovení cestovních náhrad.