Celkem se zúčastnilo 38 středních škol zřizovaných krajem. Jejich studenti si v on-line kvízech připravených odborníky ověřovali svoje znalosti o tom, jak bezpečně zacházet s informační technikou.

„Kvíz je pro středoškoláky dobrou příležitostí uvědomit si, jaké nástrahy může svět informačních technologií přinášet,“ míní radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO).

Za důležité považuje, když si poučky o tom, jak se v internetovém prostředí nestat obětí, ale ani pachatelem, mladí lidé připomínají v rámci řešení rozmanitých situací, s jakými se mohou denně setkávat.

Odměny pro školy za aktivitu v soutěži KPBI
1. místo – Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov: 30 000 Kč

2. místo – Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav: 20 000 Kč

3. místo – Střední škola obchodní Kolín: 10 000 Kč

(Hodnoticím kritériem byl poměr počtu žáků zapojených do on-line kvízu a celkového počtu žáků školy, na jehož základě krajský úřad stanovil pořadí všech 38 zapojených škol)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje