Počítá se s tím, že 380 milionů korun z dotací proplacených od srpna do října bude využito pro další projekty – k jejich předfinancování a kofinancování. Konečné slovo při rozhodování o využití těchto peněz ovšem budou mít krajští zastupitelé.

Peníze získal kraj od dvou ministerstev, připomněl radní pro oblast dopravy František Petrtýl. Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje evropské dotace poskytované v rámci IROP – Integrovaného regionálního operačního programu – poslalo 311,6 milionu korun. Ministerstvo životního prostředí pak dalších 68,5 milionu korun v rámci OPŽP – Operačního programu Životní prostředí, kde peníze z evropských fondů slouží nejen k financování obnovy přírody, zlepšování vodního režimu, protipovodňových opatření či třeba ochrany hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, ale třeba i k zabezpečení padajících skalních masivů.

Projekty, na něž byly kraji proplaceny dotace:
- Labská cyklostezka, úsek Kly – Mělník
- Oprava mostu ev. č. 102-028, most přes Vápenický potok v Kamýku nad Vltavou-Velké
- Silnice II/268 Dolní Rokytá – Ševčín, opěrná zeď
- Silnice II/330 Poříčany, most přes D11 ev. č. 330-001
- Silnice II/240 Velvary, rekonstrukce mostu ev. č. 240-022
- Silnice II/125 Vlašim, most přes potok za městem
- Silnice II/104, Davle, most přes Vltavu ev. č. 104-001
- Silnice II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006
- Silnice II/273 Mšeno, průtah
- Silnice II/120 Sedlec-Prčice, mosty ev. č. 120-004, 005, 006 přes Sedlecký potok
- Silnice II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008
- Silnice II/603 Radějovice – Babice
- Silnice II/125 Vlašim, křižovatka
- Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje