Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše začne agentura naplno fungovat už v září letošního roku. „Tato regionální destinační agentura chce využít obrovský přírodní potenciál, který náš kraj nabízí,“ vysvětluje Mikeš s tím, že vstup nejen do nově vzniklé agentury, ale i do destinační agentury Středočeského kraje schválila městská rada na svém posledním zasedání.

K hlavním úkolům takzvané destinačky bude patřit společný marketing celého regionu ve spolupráci se všemi zdejšími významnými subjekty a organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu. Agentura se při propagaci regionu pod jednou značkou Severozápad zaměří na propojení jednotlivých forem, atraktivit a produktů cestovního ruchu. Výhodou agentury bude především společné financování.

Podle druhého místostarosty Petra Volfa je vznik destinačky důležitý. Agentura je totiž jediná, která může přímo čerpat peníze od ministerstva pro místní rozvoj na kulturu a cestovní ruch. Navíc musí mít destinační agentura speciální registraci. „V hierarchii je pochopitelně nejvýše středočeská destinační agentura a teprve pod ní jsou ty regionální. Samozřejmě mají výhodnější pozici pro čerpání peněz členové agentur, než nečlenové,“ vysvětlil Volf.

Regionální pobočka se bude specializovat na problémy týkající se především Mělnicka, Kladenska a Mladoboleslavska. „Plánujeme založit ještě jednu agenturu, ale ta bude skutečně lokální. Měla by obhospodařovávat Mělník a jeho blízké okolí, možná ještě Kokořínsko,“ tvrdí Volf s tím, že v těch hierarchicky výše položených agenturách se pochopitelně řeší zásadnější problémy, které hýbou logicky celým regionem. Ale lokální pobočka se bude věnovat skutečně jen tomuto malému území.

Mělník ovšem v podobné spolupráci s jinými městy nebude nováčkem. Už teď totiž na podobné bázi fungují vztahy s několika vinařskými městy a obcemi. „Jen ta naše spolupráce není na základě konkrétního systému, který by umožňoval čerpat peníze na kulturní nebo turistické programy,“ dodal Petr Volf.

Destinační agentura Středočeského kraje, do které Mělník také vstoupí, funguje teprve od začátku dubna letošního roku. Kraj bude mít v nově založeném spolku postavení hlavního zakládajícího člena. Tomu odpovídá i finanční příspěvek ve výši 200 tisíc korun, který do něj z krajského rozpočtu hodlá vedení kraje uvolnit. „Dalšími členy, které budou ve spolku zastoupeny je 12 bývalých okresních měst, krajská hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Fórum cestovního ruchu,“ upřesnil radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu, Martin Draxler.

Bývalá okresní města budou moci podle radního Draxlera přispět buďto nulovým, nebo jen symbolickým finančním příspěvkem. Znění stanov si členové již přidružení členové spolku odsouhlasilo.

Výhody členství v destinační agentuře
- Destinační agentura má propagovat region jako turisticky atraktivní oblast
- Může čerpat společné peníze z ministerstva pro místní rozvoj na kulturní a turistické programy
- Do destinační agentury se mohou zapojit i podnikatelé, kteří chtějí propagovat svůj podnik jako například pensiony, restaurace nebo klidně i půjčovna jízdních kol
- Dobře vedená destinační agentura je přínosem pro region i podnikatele v něm