Na vládu – a to spíše na tu budoucí nežli současnou, jejímž úkolem už je jen dovládnout – se účastníci jednání obracejí s jasným a důrazným vzkazem: stát musí krajům posílat víc peněz na jejich aktivity. Žádají, aby vláda při přípravě státního rozpočtu pro rok 2018 pamatovala také na zahrnutí financí na opravu silnic II. a III. třídy, které kraje spravují. 

Další naléhavou potřebou, se kterou se kraje obracejí na pražské sídlo vlády, jsou peníze na plné pokrytí navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. A s budoucí vládou chce asociace krajů jednat rovněž o dalších finančních potřebách. Domácí hejtmanka, Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ze středních Čech, mimo jiné zdůraznila dlouhodobý problém vyvolaný potřebou peněz pro oblast kultury.

Podle krajů není ze strany veřejné správy naplňován program na podporu obnovy kulturní infrastruktury, například muzeí, kulturních domů, divadel či knihoven, ale i technického zařízení. Trvají na tom, že se to musí změnit, a to vlastně hned; už od příštího roku. „Kraje požadují, aby od roku 2018 byly alokovány finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun, a to dlouhodobě,“ uvedla Jermanová. Zdůraznila, že dosud nebylo možné na oblast obnovy kulturní infrastruktury čerpat žádné peníze – a to se musí změnit. „Žádáme vládu, aby program začala plnit a přestala tuto oblast opomíjet,“ uvedla středočeská hejtmanka. 

Rozlohou největší kraj s nejdelší sítí silnic, které jsou navíc v okolí Prahy mimořádně zatíženy dopravou, samozřejmě podporuje i společný požadavek všech hejtmanů volajících po penězích na opravy silnic nižších tříd. Kraje sice letos i loni dostaly na své „dvojky“ a „trojky“ po třech miliardách korun, předloni dokonce 4,4 miliardy – tyhle peníze proměněné na asfalt či mostní beton jsou však v krajině sotva vidět. Prostě nestačí. A to navíc kraje šokovala informace Státního fondu dopravní infrastruktury naznačující, že příští rok už peníze nepřijdou vůbec. 

Představitelé všech hejtmanství jsou přitom zajedno: ponechat kraje bez peněz na opravu silnic je nemyslitelné. „Apelujeme proto na novou vládu, aby dostála závazkům vůči krajům, a pevně věříme, že naše požadavky vyslyší,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO), která zastává post předsedkyně Rady Asociace krajů. Žádá, aby na tento účel byla do státního rozpočtu doplněna čtyřmiliardová částka. Jermanová v té souvislosti upozornila, že plánování oprav silnic je dlouhodobou záležitostí: přípravy jednotlivých akcí trvají roky, důležité je vhodně naplánovat jak dopravní omezení, tak načasování prací z hlediska technologie – ale i to, aby měl dodavatel na daný termín volnou kapacitu. Volá proto po změně pravidel, aby se kraje o uvolnění státních peněz dozvídaly s potřebným předstihem: ne až na jaře příslušného roku, ale nejpozději na podzim roku předešlého.

Požadavky představitelů krajů našly při pátečním jednání na Mělnicku také podporu prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka. Asociace chce jednat o podpoře rovněž s vedením Svazu měst a obcí ČR.