„Přetrvávající sucho a rychlý nástup teplot atakujících třicet stupňů se ve Středočeském kraji projevuje extrémně vysokou spotřebou pitné vody. Je proto možné, že se v některých lokalitách množství odebrané vody začne v blízké době blížit distribučním limitům vodovodní sítě,“ upozornila.

Jinými slovy: někde by se mohlo stát, že by náhle – zvláště ve špičkách během odpoledne a večera – byly s vodou potíže. Ať už v důsledku napouštění bazénů, což může přivodit pokles tlaku ve vodovodním řadu, tak v souvislosti s intenzivní zálivkou po odpoledním návratu občanů za zaměstnání.

„Problém není způsoben nedostatkem vody ve zdrojích, ale kapacitními možnostmi místních distribučních sítí,“ zdůraznila Kozlová. Nejde tedy o důsledek sucha; potrubí prostě nestačí, pokud více lidí začne odebírat velké množství vody naráz.

Takové počínání s sebou nese nejen komplikace související s možným poklesem tlaku. Vyšší nárazový odběr také zrychluje proudění v potrubí, což může vést ke krátkodobému zvýšení koncentrace železa v pitné vodě. A o to, aby mu tekla z koutku „kalná“ voda, nikdo nestojí. „I když tento zákal nemá vliv na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její senzorické vlastnosti – a zákazníci si pak mohou na tento jev stěžovat,“ poznamenala Kozlová.

Vodárny sice zalévání úplně nezakazují, manažer provozu Vodovod Václav Kodeš však radí: nebýt moc hrr a postupovat uvážlivě. „Chtěli bychom požádat občany, aby v těchto dnech omezili používání pitné vody na zalévání. V případě, že nelze pro zálivky využít jiný zdroj, doporučujeme odběratelům zalévání rozložit do delšího časového úseku během celého dne – a naopak omezit v podvečerních a večerních hodinách,“ shrnul Kodeš svá doporučení.

Takový postup předejde možným problémům, které hrozí ve chvílích, kdy naráz roztočí kohouty celá ulice – a ty sousední také.