Kvůli urychlení příprav výstavby vodovodního přivaděče bude pro aktualizaci zásad územního rozvoje využito takzvaného zkráceného postupu, jehož uplatnění stavební zákon připouští v případě změn nevyžadujících různé varianty řešení. Ani v tomto případě však nemohou být opominuta stanoviska orgánu ochrany přírody a ministerstva životního prostředí. Vynechat nelze ani veřejné projednání a možnost uplatnit námitky a připomínky.

Vodovodní přivaděč vedený podél dálnice (a její trasu skutečně až na výjimky důsledně kopírující) se má budovat jako veřejně prospěšná stavba. Zajistit dostatek pitné vody má nejen s ohledem na možné dopady budování dálnice, ale podle slov radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) jde také o řešení problémů v lokalitách ovlivňovaných suchem a reakci na klimatické změny.

„Již dnes dochází k poklesu hladiny podzemních vod,“ upozornil radní s tím, že ve střednědobém horizontu nelze spoléhat na prohlubování individuálních studní nebo zřizování nových podzemních vrtů pro centrální zásobování. „Jediným možným řešením je napojení dané oblasti na již existující dostatečně kapacitní zdroje,“ uvedl Draxler.

Středočeské inovační centrum (SIC). Ilustrační fotografie.
Magnetem přitahujícím inovace se má stát 50 milionů korun

Dojde tedy k rozšíření již existujících vodárenských soustav – přičemž nejbližším dostatečným vhodným zdrojem je vodárenská nádrž Švihov s úpravnou vody Želivka a na ni navazující vodárenské soustavy napojené na štolový přivaděč ze Želivky do Prahy: Posázavský skupinový vodovod a skupinový vodovod Javorník – Benešov.

Souběžně s výstavbou dálnice má být vybudováno zhruba 61 kilometrů přiváděcích řadů, dále čtyři čerpací stanice a čtyři vodojemy. „Výhledové připojení je až pro 23,5 tisíce obyvatel rozdělených do 231 spotřebišť,“ konstatoval Draxler. Přivaděč však má sloužit i pro potřeby dálnice, například pro zásobování odpočívek, pracovišť správy dálnice či pro zajištění požární vody pro případný zásah hasičů v budoucích dálničních tunelech.

Na rozdíl od výstavby dálnice má být dopad budování nové vodovodní sítě na životní prostředí minimální. A samotná stavba středočeské části dálnice, konkrétně v úseku Praha – Nová Hospoda, již má vydáno souhlasné stanovisko EIA (tedy v rámci posouzení vlivu na životní prostředí).

Přehledná mapa kempů ve Středočeském kraji.
Nová mapa už láká k letním návštěvám kempů