„Tímto krokem byla započata nová etapa vzájemných vztahů mezi vlastnickou společností Vodárny Kladno – Mělník a provozní společností Středočeské vodárny,“ uvedl Milan Volf, primátor města Kladna, který je zároveň předsedou představenstva VKM. Podle Volfa je kapitálový vstup vodáren do provozní společnosti logickým krokem. „Ten bude přínosem pro obě společnosti a ve výsledku také pro koncového odběratele,“ komentoval uzavření dohody Milan Volf (Volba pro Kladno). 

Vodárny Kladno - Mělník jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, která zabezpečuje zásobování vodou 260 tisíc obyvatel Mělnicka, Kladenska a částí Rakovnicka, Mladoboleslavska a okolí Prahy. Obě firmy se zároveň dohodly, že Středočeské vodárny budou provozovat majetek VKM do konce roku 2034, což je o deset let méně, než vyplývalo z původní smlouvy.

Vodárny Kladno - Mělník budou v říjnu projednávat návrh ceny vody pro rok 2018. Na základě dohody Středočeských vodáren a VKM se cena vody nebude v příštím roce zvyšovat.

„To, že se již třetím rokem nezvýší cena vody je výsledkem dobře nastavené spolupráce mezi oběma společnostmi,“ sdělil generální ředitel SVAS Jakub Hanzl.