Luboš Mandík z příbramského pracoviště krajské hygienické stanice, který se vyhodnocování kvality koupacích vod věnuje celokrajsky a dlouhodobě, připomněl, že přírodní koupaliště Vyžlovka je jedinou lokalitou ve středních Čechách, která „trochu kazí“ současný příznivý trend.

„Rozborem by zjištěn výrazný nárůst fytoplanktonu, který obsahuje velké množství sinic. Kvalita vody byla ohodnocena stupněm 4,“ odkázal Mandík na umístění lokality na pětibodové stupnici obdobné školnímu známkování. S tím, že další vývoj má ukázat opakovaný rozbor, pro který se vzorky mají odebírat v pondělí; hodnocení plynoucí z analýz v laboratoři by pak na webu krajské hygienické stanice mělo být k nalezení ve čtvrtek nebo v pátek.

Jinak podle Mandíkových slov přejí vodním radovánkám nejen prázdniny s hlavní sezonou dovolených a vysoké teploty atakující rekordy, ale právě i kvalita vody prověřovaná na řadě sledovaných míst. Už při pondělních odběrech bylo na většině lokalit patrné, že voda má velmi dobrou kvalitu. Analýza vzorků pak tento dojem jen potvrdila.

„Dokonce na všech sledovaných profilech v příbramské části přehradní nádrže Orlík došlo oproti poslednímu vzorkování ke snížení obsahu sinic a chlorofylu. Průhlednost vody přesahuje tři metry a voda byla na všech čtyřech koupacích místech hodnocena stupněm 1,“ odkázal na výsledky pro lokality Lavičky, Podskalí, Popelíky a Trhovky. Naopak v jihočeské části Orlíku, u Podolska na Písecku, stále trvá zákaz koupání. Vyhlášen tam byl kvůli masivnímu výskytu sinic už před měsícem.

„Rovněž na nádrži Slapy, která je významnou a hojně navštěvovanou rekreačně oblastí, je kvalita vody výborná – a na většině sledovaných míst je hodnocena stupněm 1. Pouze v koupací oblasti Županovice, kde byl rozborem opakovaně potvrzen zvýšený výskyt sinic, je kvalita vody ohodnocena stupněm 3,“ konstatoval Mandík. Zdůraznil však, že to ještě neznamená zásadní omezení pro milovníky koupání.

„Pouze u osob, které trpí alergiemi, malým dětem, nebo těhotným ženám doporučujeme se po koupání osprchovat,“ doplnil. Stupněm 3 jsou ohodnoceny ještě Pilský rybník u města Sedlec–Prčice v příbramském okrese a jezero Ostrá na Nymbursku. Tam je však příčina trochu jiná: vysoký obsah fytoplanktonu obsahuje především řasy. Nepředstavuje to nebezpečí – nicméně výrazně zvyšuje obsah chlorofylu; voda na těchto lokalitách má významně sníženou průhlednost.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Na podstatné části ostatních sledovaných lokalit je však kvalita vody stále na dobré úrovni, připomněl Mandík. S dodatkem, že pokud je na některých přírodních koupalištích voda na stupni 2, jedná se pouze o mírné zhoršení, způsobené sníženou průhledností vlivem nárůstu fytoplanktonu. „Jedná se konkrétně o lokality Bakov na Mladoboleslavsku a Proboštská jezera v oblasti Prahy-východ. Tento stav je pro letní měsíce v koupacích oblastech a přírodních koupalištích poměrně běžný, konstatoval hygienik. Ujišťuje, že pokud fytoplankton neobsahuje výrazné množství sinic, je koupání v takových vodách naprosto bezproblémové.