„Cílem je podpořit občany v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích,“ upřesnila, co na návštěvníky čeká. Připraveny jsou texty, zvukové nahrávky i videa, na jejichž vzniku se podíleli odborníci z oblasti psychologie, ochrany obyvatelstva i medicíny. Včetně zapojení lékařů Letecké záchranné služby Armády ČR a z očkovacího centra. „Najdete zde informace o tom, jak funguje lidská psychika ve stresu a postupy, jak zvládat různé nepříjemné stavy. Rovněž je srozumitelně vysvětleno, jak se náš organismus chová po napadení virem a jak působí očkování,“ upozornila Šalamunová, že postupně přidávané materiály nabízejí odpovědi na zásadní otázky současnosti.

Stránky vznikly z podnětu Rady vlády pro duševní zdraví, která navrhla zapojení psychologické služby Hasičského záchranného sboru ČR do psychologické podpory obecné populace,“ potvrzuje vedoucí psycholožka profesionálních hasičů Martina Wolf Čapková. A ředitel Institutu ochrany obyvatelstva František Paulus připomíná, že i když je projekt nyní zacílen zejména řešení epidemie onemocnění covid-19, budou postupně přibývat další informace zaměřené široké spektrum bezpečnostních hrozeb a zvládání rozmanitých životních situací – včetně krizových momentů.