Napříč obory se také prolínají zdůvodnění: mezi adepty na krajskou cenu jsou jak lidé, kteří se zachovali hrdinsky ve vypjatých momentech, tak ti, kteří si uznání zaslouží za každodenní neúnavnou práci ve prospěch druhých. Jak v rámci svého zaměstnání, tak třeba působením v oblasti kultury, mapováním lidových tradic či například organizováním volnočasových aktivit. A nechybí ani sportovci, kteří vynikajícími výkony přispívají k propagaci kraje.

Cena hejtmanky není spojena s finanční prémií – jde o symbolické poděkování lidem, kteří udělali či dělají něco mimořádného. Ba přímo výjimečného.

O tom, komu budou 12. prosince na slavnostním večeru v prostorách Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi uděleny ceny v celkem sedmi kategoriích, bude sice rozhodovat hodnoticí komise – jedno ocenění je však rukou občanů. Letošní novinkou je hlasování veřejnosti, v němž lidé mohou podpořit kteroukoli z nominovaných osobností.

Hlasovat lze od pátku 1. listopadu do konce měsíce na webu Středočeského kraje; přímou cestou je odkaz www.kr-stredocesky.cz/web/urad/cena-hejtmanky-hlasovani-cena-verejnosti. V hodnoticí komisi jsou zastoupeni krajští radní včetně hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), reprezentanti politických klubů ve středočeském zastupitelstvu a přizvaní odborníci z jednotlivých oblastí.

„Jsem ráda, že se znovu našli lidé, kteří nominovali své známé či blízké,“ uvedla v pátek hejtmanka, jež stane v čele hodnoticí komise jako její předsedkyně. Nad došlými přihláškami konstatovala, že porota nebude mít jednoduchou práci – ocenění by si prý zasloužili všichni.

„Nominovaní mají jedno společné – aktivní život, zájem přinášet radost ostatním, často předávají své zkušenosti, a to bez nároku na odměnu. Obohacují naši společnost a přispívají k rozvoji středočeského regionu,“ uvedla Jermanová. „Už samotná nominace a zveřejnění jejich příběhu může být inspirací pro ostatní,“ zdůraznila.

Kategorie Ceny hejtmanky Středočeského kraje

* O držiteli ocenění rozhodne hodnoticí komise:
- Hrdinský čin
- Společenská odpovědnost
- Kultura
- Sport
- Vzdělávání, věda a výzkum
- Pracovník veřejného sektoru
- Podnikatel / podnikatelka

* Cena veřejnosti – na základě internetového hlasování

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje