Příbramska, Benešovska a Kutnohorska se navíc týkají i doplňující údaje: bouřky s přívalovými srážkami se se mohou objevovat už od sobotního poledne – zvláště zpočátku však spíš jen výjimečně (a navíc velmi lokálně).

V místech, která přívalový déšť zasáhne, je třeba počítat s možností rozvodnění malých toků a se zatopením podchodů, podjezdů, sklepů a dalších níže položených míst. Nárazy větru mohou lámat větve stromů – hrozí však i nebezpečí úrazu způsobeného poletujícími i padajícími předměty.

Také další jevy, které bouřky provázejí, mohou představovat hrozbu: zvláště blesky a kroupy. Upozornění meteorologů se týká i řidičů: za bouřky je třeba zpomalit – a i tak jet velmi opatrně.