Podle entomologa Lukáše Čížka je špatná situace i v Česku. „Například za posledních 60 let vyhynulo 19 druhů motýlů, polovina zbylých 142 druhů je ohrožená,“ upozorňuje Čížek. Příčinou je ochuzení krajiny a nadužívání chemie v zemědělství. Jak mizení hmyzu zabránit zkoumají vědci na pastvinách divokých koní u Milovic.

Pastva v bývalém vojenském prostoru Milovice obnovila zaniklou krajinnou mozaiku a vytvořila tak podmínky, které umožňují přežití a návrat ohrožených motýlů, včel i brouků. „Hmyz potřebuje pro svá různá vývojová stadia odlišné typy prostředí. Larvy či housenky mnohdy potřebují i v průběhu dne různé prostředí na příjem potravy, úkryt před sluncem a predátory, a nakonec i jiné prostředí pro kuklení. Tyto různé biotopy navíc larvy a housenky potřebují nalézt velmi blízko u sebe, protože se dokáží přesunout maximálně několik metrů. Právě pestrá mozaika biotopů, kterou velcí kopytníci vytvářejí, je pro nejrůznější hmyz ideálním prostředím,“ vysvětlil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

Velcí kopytníci na některých místech spasou trávu jen na nízkou výšku, jinde ji ponechávají vyšší, navíc spásáním trav podporují kvetoucí byliny produkující nektar. K další rozmanitosti přispívají jejich stezky vyšlapané krajinou, nebo prachová koupaliště, která sami vytvářejí. Dokonce i trus velkých kopytníků je například pro motýly zdrojem minerálů, zatímco pro chrobáky je kolébkou pro jejich potomstvo.

Pastva velkých kopytníků není českým „vynálezem“, ochranáři ji ve vyspělých zemích západní Evropy používají tři desítky let. Její vyzkoušení v bývalém vojenském prostoru Milovice ale ukázalo, že také v tuzemských podmínkách výborně funguje a pomáhá k záchraně ohroženého hmyzu.

V porovnání se zahraničím jsou české pastviny velkých kopytníků zatím miniaturní. „Kolegové v Německu využívají pro svoje projekty plochy o velikosti tisíc hektarů,“ zmínil Dalibor Dostál ze společnosti Česká krajina. Pokud se podaří vytvořit dostatečně velké rezervace také v Česku, bude to důležitý krok k záchraně opylovačů a jiného ohroženého hmyzu. Vědci přitom varují, že další pokračování úbytku hmyzu by mohlo vést k úplnému rozpadu ekosystémů a celého koloběhu života.