Ve skladech všech organizací zřizovaných krajem se nyní nachází přes čtyři miliony roušek; přesněji 4,082 milionu. V tom už je započtena i takzvaná krajská záloha; rezerva ze skladů v Benešově a v Sadské na Nymbursku připravená pro případ, že by někde objevila významnější potřeba a zásoby se ztenčily.

Po jarní kalamitě spojené s velmi tísnivým nedostatkem osobních ochranných prostředků – jež tehdy byla vzhledem k postupu koronavirové pandemie nejen celostátní, ale vlastně i celoevropská a prakticky celosvětová – představitelé kraje i jím zřizovaných organizací na různých úrovních opakovaně zdůrazňovali, že kladou důraz na vytváření zásob. Dnes se shodují, že roušek mají organizace z oblasti zdravotnictví i v sociálních připraveny k použití podstatně víc, než doporučuje ministerstvo zdravotnictví: zásoby na tři měsíce propočtené podle aktuální spotřeby. Většinou mají neméně dvojnásobek.

Zásoby jsou v závislosti na spotřebě průběžně doplňovány. Nemocniční akciovky i příspěvkové organizace nakupují ochranné prostředky včetně roušek na základě rámcových smluv, jejichž uzavření vyplynulo z centrálně uspořádané veřejné soutěže. Ty mají časově omezenou platnost – a následně se bude rozhodovat o dalším postupu i v závislosti na vývoji situace.