Ve skladech všech organizací zřizovaných krajem se nyní nachází přes čtyři miliony roušek; přesněji 4,082 milionu. V tom už je započtena i takzvaná krajská záloha; rezerva ze skladů v Benešově a v Sadské na Nymbursku připravená pro případ, že by někde objevila významnější potřeba a zásoby se ztenčily.

Po jarní kalamitě spojené s velmi tísnivým nedostatkem osobních ochranných prostředků – jež tehdy byla vzhledem k postupu koronavirové pandemie nejen celostátní, ale vlastně i celoevropská a prakticky celosvětová – představitelé kraje i jím zřizovaných organizací na různých úrovních opakovaně zdůrazňovali, že kladou důraz na vytváření zásob. Dnes se shodují, že roušek mají organizace z oblasti zdravotnictví i v sociálních připraveny k použití podstatně víc, než doporučuje ministerstvo zdravotnictví: zásoby na tři měsíce propočtené podle aktuální spotřeby. Většinou mají neméně dvojnásobek.

Středočeské zastupitelstvo ze dne 16. listopadu 2020.
Brát dva plné platy? Ani nápad, říká nová hejtmanka Pecková

Zásoby jsou v závislosti na spotřebě průběžně doplňovány. Nemocniční akciovky i příspěvkové organizace nakupují ochranné prostředky včetně roušek na základě rámcových smluv, jejichž uzavření vyplynulo z centrálně uspořádané veřejné soutěže. Ty mají časově omezenou platnost – a následně se bude rozhodovat o dalším postupu i v závislosti na vývoji situace.