Dohromady jich je přes tisíc, uvedl v úterý kraj. Ke 4. listopadu bylo ve středních Čechách evidováno 1357 škol a školských zařízení, mezi nimiž mají jasnou převahu ty zřizované obcemi a městy: 472 základních škol – a také školy mateřské (455). Soukromých vzdělávacích zařízení působí v kraji 158 – a také mezi nimi vévodí mateřinky (66) a základky (36).

Významným zřizovatelem je i samotný kraj se 184 institucemi, působící především v oblasti středního školství: mimo jiné pod něj spadá shodně po 38 učilištích a středních odborných školách. Dále kraj zřizuje například 29 gymnázií – a dokonce 33 základních škol speciálních pro vzdělávání žáků s vážnějším mentálním postižením, s více vadami či těžší formou autismu. Zajímavá je situace v případě základních uměleckých škol: ty nabízí jak kraj (18), tak města či obce (34) – a ve skromnějším počtu rovněž soukromníci (5).

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.
Rozpočet kraje pro příští rok má dosáhnout 32 miliard

Školská zařízení na území Středočeského kraje

Typ  Krajské  Obecní  Soukromé  Celkem
Mateřská škola  455  66  521
MŠ speciální  6
Základní škola 472 36  508
ZŠ speciální  33  41
Střední odborné učiliště  38  47
Střední odborná škola  38 13 52
Gymnázium  29  32
Dům dětí a mládeže  11  10  23
Dětský domov  10  12
Školní statek, Středisko praktického vyučování 1 2
Vzdělávací institut kraje  1
Základní umělecká škola  18 34 57
Domov mládeže, internát  0 1
Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum  7
Školní jídelna  35  10  45
Vyšší odborná škola  1
Středisko výchovné péče  0 1 1
Celkem  184  1015 158  1357

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje ke 4. 11. 2019

Ilustrační foto
Kraj rozděluje dotace na podklady k žádostem o dotace