Ukázala to mimo jiné pondělní zpráva středočeského hejtmanství informující o tom, že se ministerstvo spravedlnosti vyjádřilo k nařčení ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje Jiřího Holuba z podjatosti v této věci. „Ministerstvo spravedlnosti nezjistilo žádné skutečnosti, které by podjatost naznačovaly,“ shrnula obsah sdělení Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Upřesnila, že v pondělí ředitel Holub obdržel písemné vyjádření ministerstva hovořící o tom, že se věcí zabývalo z podnětu předsedy zastupitelského klubu STAN Věslava Michalika. Ministerstvo uvádí, že neshledalo důkazy pro domněnku, že by ředitel úřadu mohl mít z jakýchkoli důvodů konkrétní zájem na výsledku řízení.

Ředitel Holub od počátku února čelí kritice části politického spektra a některých médií v souvislosti s organizační změnou spočívající ve sloučení dvou odborů krajského úřadu. Ta se časově shodovala s černošickým rozhodnutím vyznívajícím v neprospěch Babiše a odvoláním premiérových právníků ke krajskému úřadu.

Holub trvá na tom, že se jednalo o dlouhodobě připravovaný krok, přičemž šlo o změnu, jež na projednávání Babišovy kauzy nemohla mít jakýkoli vliv: v oddělení, které se odvoláním zabývalo, se organizační změna nijak nedotkla ani složení jeho členů, ani rozdělení jejich kompetencí. To, že v rámci přesunu oddělení nedošlo ke změně obsahové náplně jejich činnosti ani k personálním změnám na úrovni oprávněných úředních osob podle správního řádu, označilo za „zásadní“ i ministerstvo.

Ředitel Holub, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a naposledy také předseda zastupitelského klubu ANO Martin Herman na pondělní tiskové konferenci opakovaně zdůraznili, že o odvolání úřad rozhodoval v rámci přenesené působnosti výkonu státní správy, na což středočeští politici, ale ani ředitel Holub, nemohli mít jakýkoli vliv. Současně se ohradili proti mimořádné pozornosti strany politiků především z řad Pirátské strany, STAN a ODS i některých médií, jež podle nich vytvářela na rozhodování úředníků tlak.

Stanovisko ministerstva ředitel Holub v pondělí označil za „další argument ve prospěch čistoty průběhu správního řízení“. Ohradil se současně proti vyjádřením politiků, jež podle něj „byla za hranou a zbytečně poškozovala pověst úřadu i profesionalitu jeho úředníků. „Každý by měl ctít zákony této země a nevměšovat se tam, kde to není na místě – což se, bohužel, stalo,“ prohlásil.