Právě podezření, že z trezoru zmizely miliony korun, vedly již před dvěma měsíci k nečekanému odvolání dlouholetého ředitele domova Červený mlýn ve Všestudech Petra Kubíčka, do té doby majícího pověst jednoho z nejlepších šéfů krajských příspěvkovek fungujících v sociální oblasti. Dočasně byl řízením pověřen Ondřej Šimon, ředitel Domova seniorů T. G. Masaryka v Berouně.

Prověřování zatím bez obvinění

Kontaktovat někdejšího ředitele se Deníku nepodařilo. Již od července kauzu chybějících peněz řeší kriminalisté. Šimon tehdy předal podnět mělnické policii, ta však vzhledem k předpokládané výši škoda věc obratem předala krajské kriminálce. Ta se případem dosud zabývá, řekla Deníku mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. „Zatím stále probíhá prověřování; obviněna dosud nebyla žádná osoba,“ konstatovala. Potvrdila pouze, že byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zpronevěry.

Krajští kontroloři už své závěry uzavřeli. „Kontrola zjistila rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem finančních prostředků ve výši 11 300 547 korun, z toho chybějící finanční prostředky klientů činí 3 759 712 korun,“ shrnul výsledky Nováček. Kam se peníze poděly, nicméně nesdělil – a podle informací Deníku to z výsledků kontroly ani nevyplynulo.

Kontroly i v dalších domovech

To, že některá z krajských organizací nemá peníze uložené na bankovním účtu, ale ponechává si je v hotovosti, není podle krajské radní pro oblast sociálních věcí zrovna běžné, nicméně takový postup je možný; stejně jako to, že organizace nemá účetní, ale účetnictví si nechává zpracovávat externí firmou. Deníku to již v červenci řekla radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). Jaká pravidla chodu organizace nastaví, je podle jejích slov v pravomoci statutárního zástupce – tedy ředitele.

Alarmující je, že chybí i peníze klientů; úspory, které si senioři uložili na takzvané depozitní účty, aby byly v bezpečí a současně k nim měli kdykoli přístup přímo v domově. „Nepřijdou o ně,“ ujišťuje Heřmanová. „Chybějící částku samozřejmě budeme vymáhat – nicméně ještě předtím jsem připravena radě kraje a zastupitelstvu navrhnout adekvátní řešení tak, aby klientům nebyla způsobena jakákoliv finanční újma. Věřím, že bude hladce schválen,“ naznačila další kroky. Na základě aktuální zkušenosti kraj také chystá důkladné kontroly nakládání s depozitními účty i v dalších domovech.

Naprosto nekompromisní postup slibuje v souvislosti se všestudským případem hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Považuji to za nehorázné i z toho pohledu, že šlo o peníze klientů,“ konstatovala. Připomněla, že kraj má celkem 271 příspěvkových organizací, z toho 59 v sociální oblasti. „Ředitelé se vybírají ve výběrových řízeních. Selhání lidského faktoru, bohužel, při tomto počtu nelze vyloučit,“ poznamenala.

Kauza Domova seniorů Červený mlýn Všestudy
- Počátkem července se objevilo podezření, že organizaci chybí značná suma peněz, které by měly mít uloženy v trezoru. Následná kontrola manko vyčíslila na 11,3 milionu korun (z čehož 3,8 milionu představují peníze klientů)

- Ještě ve fázi podezření krajští radní 15. července odvolali dosavadního ředitele a dočasným vedením organizace pověřili zkušeného manažera odjinud, ten pak 17. července podal trestní oznámení

- Důkladná kontrola krajského úřadu potvrdila neoprávněné manipulace s peněžní hotovostí, přičemž byly zjištěny závažné nedostatky spočívající v porušení povinností při správě cizího majetku statutárním zástupcem organizace

- Na základě výsledků kontroly rozhodli krajští radní podat trestní oznámení přímo na bývalého statutárního zástupce; patřičné právní úkony podnikne legislativně právní odbor krajského úřadu

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje